Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu

Stručný popis:

 

Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky, alebo písomne na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

 

Legislatíva:

 

 VZN č. 17/2008 o odpadoch

 VZN č. 6/2007 o verejnom poriadku a o verejnej čistote

 Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Oznámenie o nelegálnej skládke odpadov (tlačivo )

Tlačivá na stiahnutie:

 

        Oznámenie o nelegálnej skládke odpadov

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Lucia Moravčíková

Tel.: 041/420 41 82

Mail: lucia.moravcikova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

na počkanie

 

Poplatok:

 

bez poplatku

        

Späť