Uznesenie č. 13/2007

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste zo dňa 06.11.2007 a 13.11.2007

Späť