Uznesenie č. 14/2007

zo zasadnutia Mestského zastupiteľtva v Kysuckom Novom Meste zo dňa 13.12.2007

Späť