Uznesenia č. 199 - 241/2008

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 4.11. 2008

Späť