Uznesenia č. 166 - 194/2008

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 9.9. 2008

Späť