Uznesenia č. 106 - 155/2008

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 8.7.2008

Späť