Uznesenia č. 50 - 105/2008

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste zo dňa 20.5. 2008

Späť