Uznesenia č. 41 - 49/2008

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste zo dňa 18.3.2008

Späť