Uznesenia č. 1-40/2008

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste zo dňa 28.2.2008

Späť