Uznesenia č. 242-300/2008

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 15.12. 2008

Späť