Uznesenia č. 301-312/2008

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 22.12. 2008

Späť