Uznesenia č.195-251/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 16.11.2009

Späť