Uznesenia č.167-194/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 8.9.2009

Späť