Uznesenia č.163-166/2009

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 31.8.2009

Späť