Uznesenia č.126-156/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 6.7.2009

Späť