Uznesenia č.157-162/2009

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 10.7.2009

Späť