Uznesenia č.72-125/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 28.5. 2009

Späť