Uznesenia č. 32-71/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 24.3. 2009

Späť