Uznesenia č. 5-31/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 28.1.2009

Späť