Uznesenia č. 1 - 4/2009

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 19.1.2009

Späť