Uznesenia č.252-289/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 15.12.2009

Späť