Uznesenia č.1-33/2010

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 23.2.2010

Späť