Uznesenia č.34-82/2010

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 21.4.2010 a 27.4.2010 

Späť