Uznesenia č.83-147/2010

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 14.6.2010.

Späť