Uznesenia č.83-147/2010

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 13.10.2010.

Späť