Uznesenia č.6-71/2018

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 15.03.2018.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.1-5/2018

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 15.02.2018.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.207-270/2017

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 14.12.2017.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.196-206/2017

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 09.11.2017.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.165-195/2017

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 21.09.2017.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.155-164/2017

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 24.08.2017.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.89-154/2017

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 15.06.2017.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.76-88/2017

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 24.03.2017.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.8-75/2017

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 16.03.2017.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.1-7/2017

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 08.02.2017.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.174-225/2016

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 08.12.2016.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.154-173/2016

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 27.10.2016.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.122-153/2016

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 08.09.2016.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.66-121/2016

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 09.06.2016.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.55-65/2016

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 21.04.2016.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.1-54/2016

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 10.03.2016.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.210-267/2015

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 10.12.2015.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.204-209/2015

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 19.11.2015.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.150-193/2015

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 10.09.2015.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.140-149/2015

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 09.07.2015.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.98-139/2015

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 11.06.2015.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.89-97/2015

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 18.05.2015.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.83-88/2015

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 07.05.2015.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.79-82/2015

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 16.04.2015.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.67-78/2015

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 09.04.2015.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.8-66/2015

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 12.03.2015.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.1-7/2015

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 08.01.2015.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.160-192/2014

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 15.12.2014.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.148-159/2014

zo zasadnutia ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 4.12.2014.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.142-147/2014

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 21.10.2014.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.139-141/2014

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 9.10.2014.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.101-138/2014

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 11.9.2014.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.95-100/2014

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 10.7.2014.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.39-94/2014

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 12.6.2014.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.1-38/2014

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 13.3.2014.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.157-216/2013

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 12.12.2013.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.151-156/2013

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 10.10.2013.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.114-150/2013

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 12.9.2013.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.110-113/2013

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 27.7.2013.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.55-109/2013

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 12.6.2013.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.50-54/2013

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 27.3.2013.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.1-49/2013

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 14.3.2013.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.205-293/2012

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 13.12.2012.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.152-204/2012

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 13.9.2012.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.74-151/2012

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 14.6.2012.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.44-73/2012

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 19.4.2012.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.1-43/2012

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 06.2.2012.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.133-202/2011

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 8.12.2011.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.129-132/2011

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 30.9.2011.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.99-128/2011

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 8.9.2011.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.64-98/2011

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 9.6.2011.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.56-63/2011

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 5.4.2011.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.21-55/2011

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 10.3.2011.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.1-20/2011

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 3.2.2011.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.217-236/2010

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 21.12.2010.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.212-216/2010

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 13.10.2010.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.148-211/2010

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 27.9.2010.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.83-147/2010

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 14.6.2010.

Čítať ďalej…

Uznesenia č.34-82/2010

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 21. 4.2010 a 27.4.2010

Čítať ďalej…

Uznesenia č.1-33/2010

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 23.2.2010

Čítať ďalej…

Uznesenia č.252-289/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 15.12.2009

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 1 - 4/2009

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 19.1.2009

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 5-31/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 28.1.2009

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 32-71/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 24.3. 2009

Čítať ďalej…

Uznesenia č.72-125/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 28.5. 2009

Čítať ďalej…

Uznesenia č.157-162/2009

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 10.7.2009

Čítať ďalej…

Uznesenia č.126-156/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 6.7.2009

Čítať ďalej…

Uznesenia č.163-166/2009

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 31.8.2009

Čítať ďalej…

Uznesenia č.167-194/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 8.9.2009

Čítať ďalej…

Uznesenia č.195-251/2009

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 16.11.2009

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 301-312/2008

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 22.12. 2008

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 242-300/2008

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 15.12. 2008

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 1-40/2008

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste zo dňa 28.2.2008

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 41 - 49/2008

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste zo dňa 18.3.2008

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 50 - 105/2008

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste zo dňa 20.5.2008

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 106 - 155/2008

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 8.7.2008

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 156 - 165/2008

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 19.8. 2008

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 166 - 194/2008

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 9.9. 2008

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 199 - 241/2008

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 4.11. 2008

Čítať ďalej…

Uznesenia č. 195 - 198/2008

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 10.10. 2008

Čítať ďalej…

Uznesenie č. 14/2007

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste zo dňa 13.12.2007

Čítať ďalej…

Uznesenie č. 13/2007

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste zo dňa 06.11.2007 a 13.11.2007

Čítať ďalej…