Úrady a inštitúcie - dôležité kontakty

NÚDZOVÉ VOLANIA - bezplatne

112 alebo 158 - polícia
112 alebo 155 - záchranná služba
112 alebo 150 - hasičská a záchranná služba

 

DAŇOVÝ ÚRAD

Litovelská ul. 1218

041/4214 012, 041/4214 335

du.km@za.drsr.sk

 

FARSKÝ ÚRAD

Farnosť sv. Jakuba

Jesenského 2928

041/4212 545

posta@farnostknm.sk

Farnosť Panny Márie

Komenského 1157

fara@pmarieknm.sk

 

HASIČSKÁ STANICA - ohlasovňa požiarov

Družstevná ul. 1052

041/4220 497

 

JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA I.

Klub 75, Belanského ul.

0910 171 520

Jednota dôchodcov Slovenska II. 

0903 593 195

 

KINO KYSUCA

viď Mestské kultúrno-športové stredisko

  

KLUB DÔCHODCOV

Klub 75, Belanského ul. 

041/4211 945

 

KLUB SKLERÓZA MULTIPLEX

Klub 75, Belanského ul. 

0907 330 140

 

KYSUCA, s. r. o.

Matice slovenskej 620

041/4254 501, 4254 508

sekrkysuca@stonline.sk

 

KYSUCKÁ HVEZDÁREŇ

Na Podstráni

041/4212 946

kyshvezdknm@vuczilina.sk
 

LEKÁRNE:

Mestská lekáreň (pri poliklinike): 041/4207 360, laurin@stonline.sk

Lekáreň sv. Lukáša (Belanského ul.): 041/4214 598, lek-lukas@stonline.sk

Lekáreň Na rohu (Belanského ul.): 041/4220 544, palmitas@pharmexim.sk
Lekáreň Régia (Kukučínova ul.): 041/4214 908, lekaren_regia@mail.t-com.sk

 

MESTSKÁ POLÍCIA

Námestie slobody 94

159, 041/4207 212

msp@kysuckenovemesto.sk

 

MESTSKÉ KULTÚRNO-ŠPORTOVÉ STREDISKO (Mestský športový klub)

Dom kultúry - Litovelská ul. 871 

041/4212 241, 041/4215 076

info@mskknm.sk

 

Obvodné oddelenie POLICAJNÉHO ZBORU

Litovelská ul. 871

0961 443 705 - stála služba

 

OBVODNÝ ÚRAD v Žiline

041/5117 111 - telefónna ústredňa

 

POLIKLINIKA

Belanského ul. 773

Ústredňa: 041/4212 107, 4220 015, 4220 016, 4207 320

Dopravná zdravotná služba: 041/4212 406

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých: 041/4212 434

Rehabilitácia: 041/4207 338

Detská neurologická ambulancia: 041/4213 444

Kožná ambulancia: 041/4213 660

LSPP dospelí: 041/4207 325

LSSP lekár: 041/4207 327

RTG sestra: 041/ 4207 331

Klinická biochémia: 041/7207 376

Zubná technika: 041/4207 368

 

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Žilina

Košická 2, Žilina

041/5651 938

pripomienky@sadza.sk

 

SLOVENSKÁ POŠTA 1

Belanského

041/4212 537

Slovenská pošta 4

ČSA 1302

041/4213 696

0800 122 413 - bezplatná linka

zakaznickyservis@slposta.sk

 

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL

850 111 727 - poruchová linka

850 111 363 - zákaznícka linka

 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA - pobočka

Belanského ul. 1345

041/42096 12 - 16

 

SPRÁVA KATASTRA

Družstevná 1052

041/2817 620

skkm@skgeodesy.sk
 

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO

Jesenského ul. 1347

041/4212 390, 4212 873, 4211 595

palarcova@antechnet.sk, burdiak@antechnet.sk

 

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

0850 111 468 - zákaznícka linka pre domácnosti

domacnosti@sse.sk

 

ÚNIA ŽIEN SLOVENSKA

Klub 75, Belanského ul.

0910 793 390

uniazien.knm@gmail.com

 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Žilina

041/2440999 - informátor

 

ZVESTI Kysuckého Nového Mesta

Belanského 9, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

0904 744 995, zvesti@kysuckenovemesto.sk

Inzercia, reklama, spomienky do spoločenskej kroniky  

(MsÚ -referát bytový a podnikateľských činností, I. posch.)

041/420 72 14, viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

 

ŽELEZNIČNÁ STANICA KNM

041/4212869, 4212481 - pokladňa