Tlačivá

Cestne vyhlasenie o majetku FO na ucely plat. uhrady za socialnu sluzbu (overit).pdf (170.7 kB)

Evidencna karta psa.PDF (391.8 kB)

Formular navstevnika zberneho dvoru.pdf (192.7 kB)

Lekarsky nalez.pdf (149.6 kB)

objednavka inzercie, podakovania, spomienky a jubilea vo Zvestiach KNM a webstranke mesta1.pdf (245.8 kB)

Oznamenie k dani za ubytovanie.pdf (162.4 kB)

Oznamenie o konani sportoveho podujatia.pdf (326.0 kB)

Oznamenie o polatku za KO za ostatnych clenov domacnosti.PDF (357.1 kB)

Oznamenie o polatku za KO za uzivanie nehnutelnosti.PDF (299.0 kB)

Oznamenie o poplatku za KO § 80 - 1 poplatnik.PDF (312.3 kB)

oznamenie o zmene prevadzkovej doby.pdf (314.4 kB)

Oznamenie o zriadeni prevadzkarne.pdf (67.1 kB)

Oznamenie o zruseni prevadzkarne.pdf (21.2 kB)

oznamenie_o_konani_verejneho_podujatia.pdf (201.1 kB)

potvrdenie_o_navsteve_skoly.pdf (65.5 kB)

potvrdenie_o_poberani_prispevkov_a_davok_upsvar.pdf (109.9 kB)

potvrdenie_o_zaplateni_miestnych_dani_a_poplatkov.pdf (109.9 kB)

Prihlaska za pouzivatela kniznice.pdf (114.4 kB)

Prihlaska za pouzivatela kniznice do 15 rokov.pdf (115.5 kB)

Prihlasovaci formular na uverejnenie reklamy.pdf (137.1 kB)

Suhlas dotknutej osoby so spracovanim osobnych udajov pre clenstvo v Klube 75.pdf (254.0 kB)

Suhlas pre pomoc pri uplatnovani prav.pdf (189.9 kB)

Suhlas so spracovanim osobnych udajov pre pomoc pri uplatnovani prav.pdf (294.1 kB)

Zapis o narodeni,2015.pdf (110.2 kB)

Zapis o umrti,2015.pdf (65.1 kB)

Zapis o uzavreti manzelstva,2015.pdf (68.1 kB)

Ziadanka na medzikniznicnu vypozicnu sluzbu.pdf (51.5 kB)

Ziadanka na resers.pdf (43.9 kB)

Ziadosti o urcenie, zmenu a zrusenie sup. a or. c. pre pravnicke osoby.pdf (191.3 kB)

Ziadost na ambulantny predaj1.pdf (158.8 kB)

ziadost na prilezitostne trhy 2.pdf (31.8 kB)

Ziadost na zaber verejneho priestranstva.pdf (377.6 kB)

Ziadost o clenstvo v Dennom centre Klub 75.pdf (255.0 kB)

Ziadost o jednorazovu davkuv hmotnej nudzi 2014.pdf (116.0 kB)

Ziadost o odkazanost.pdf (201.1 kB)

Ziadost o parkovacie miesto s vyhradenym statim 2013.pdf (509.4 kB)

Ziadost o predlzenie doby najmu na parkovacie miesto s vyhradenym statim 2013.pdf (151.7 kB)

Ziadost o predlzenie najmu bytu 17.pdf (479.0 kB)

Ziadost o prenajatie najomneho bytu 17.pdf (826.5 kB)

Ziadost o prevod spoluvlastnickeho podielu pozemku.pdf (83.2 kB)

Ziadost o urcenie sup. a or. cisla.pdf (180.4 kB)

Ziadost o zabezpecenie poskytovania soc. sluzby.pdf (169.6 kB)

Ziadost o zlavu pri stravovani v jedalni2014.pdf (816.6 kB)

Ziadost o zmenu sup. a or. cisla.pdf (277.0 kB)

Ziadost o zrusenie sup. a or. cisla.pdf (180.7 kB)

Ziadost o zrusenie zalozneho prava k bytu - upravena.pdf (103.3 kB)