Vjazd na Belanského ulicu

Stručný popis:

Žiadosť o povolenie vjazdu na Belanského ulicu v sobotu od 12,00 – nedele 24,00 vydáva mestská polícia v Kysuckom Novom Meste.

 

Legislatíva:

Zákon č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení a VZN mesta Kysucké Nové Mesto č. 2/2009 o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta v platnom znení. 

 

Potrebné dokumenty:

  • Kópia listu vlastníctva alebo nájomná zmluva
  • Živnostenský list alebo licencia na prepravu osôb

Tlačivá na stiahnutie:

 

Žiadosť o povolenie vjazdu na Belanského ulicu

 

Vybavuje:

 

Mestská polícia v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

 

Kontakt:

Tel.:   041/ 420 72 12

mail: msp@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

na počkanie

 

Poplatok:

 

Bez poplatku