Spravodajstvo

Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania

14.03.2018 napísal dš

erazmus

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

Program Erasmus+ poskytuje okrem iného podporu na štúdijné pobyty v školách v zahraničí pre odborníkov zapojených do predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania. Vďaka výučbe v zahraničí môžu učitelia nadobudnúť širší pohľad na oblasť vzdelávania, vymieňať si poznatky so svojimi kolegami z inej krajiny a preberať osvedčené postupy. Tieto výmeny pre učiteľov sa uskutočňujú medzi školami v krajinách zapojených do programu Erasmus+.

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste sa v tomto školskom roku zapojila do programu Erasmus+ KA101 Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. Škola získala grant na projekt “Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania.“

Úlohou projektu bolo zapojiť do programu učiteľov anglického jazyka, učiteľov odborných IT predmetov a umožniť im zdokonaliť si svoje kompetencie získaním nových poznatkov zo zahraničných stredných škôl a zúčastnených školení.

Naši učitelia anglického jazyka sa zúčastnili nasledovných kurzov:

*Súčasná angličtina (Cambridge)

*Rozšírenie znalostí angličtiny (Edinburgh)

*Kurz pre učiteľov anglického jazyka žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (Portsmouth)

*Kurz pre učiteľov anglického jazyka na učňovských školách (Southampton)

*Kreatívne aktivity a motivačné materiály pre stredné školy (Southampton)

*Využívanie technológií pri výučbe anglického jazyka (Cardiff)

 

Učitelia odborných IT predmetov sa zúčastnili kurzov:

*Kolegialita v rámci C.L.I.L. (Portsmouth)

*CLIL – metodológia a IKT nástroje pre učiteľov pracujúcich s CLIL (St.Julian´s)

 

Účasť na vzdelávacích workshopoch pomôže zvýšiť učiteľom anglického jazyka ich kreativitu na vyučovacích hodinách, využívať vzdelávacie technológie a aktualizovať svoju prax, obohatiť ju o nové trendy, získať množstvo motivačných materiálov a vyučovacích nápadov, obohatiť si jazykové vedomosti o súčasné nové trendy v používaní anglického jazyka, porovnať vzdelávací proces žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo Veľkej Británii a na Slovensku, získať nové nápady a techniky pre prácu s týmito žiakmi, spoznať odborné školstvo vo Veľkej Británii.

Učitelia odborných predmetov sa oboznámili s princípmi CLIL, učebnými technikami, vrátane spôsobov ako integrovať IKT do CLIL výučby v triede s použitím zážitkových metód.

Manažment našej školy má v úmysle v rámci programu Erasmus+ zapojiť do mobilít nielen učiteľov cudzích jazykov, ale aj pedagógov ďalších všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov a samozrejme našich žiakov.

 

Preto sa naša škola uchádza o získanie ďalších grantov v rámci programu Erasmus+, tentokrát nielen pre našich učiteľov, ale aj žiakov, ktorí by sa mohli zúčastniť výmenných študijných pobytov v partnerských školách Českej republiky a Poľska.

Držme si palce, aby sme boli opäť úspešní.

Späť

Najnovšie

22.03.2018 napísal dš

navst

Návšteva misionára z Tanzánie

Dňa 27. 2. a 1. 3. 2018 sme mali v ZŠ Dolinský potok vzácnu návštevu

Čítať ďalej…

20.03.2018 napísal dš

muzeum

Seniori na návšteve Kysuckého múzea v Čadci

V piatok 9. marca sa seniori z nášho zariadenia vybrali na návštevu Kysuckého múzea v Čadci, kde si pozreli výstavu „To vajíčko maľované, to je z lásky darované.“

Čítať ďalej…

19.03.2018 napísal dš

info

Farnosť sv. Jakuba informuje

Farnosť sv. Jakuba informuje - rozpis omší a iné.

Čítať ďalej…

18.03.2018 napísal dš

voda

Svetový deň vody

Pri príležitosti svetového dňa vody 21.3.2018 (streda) bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci poskytovať poradenské služby pre občanov.

Čítať ďalej…

16.03.2018 napísal dš

poriadky

Cestovné poriadky na rok 2018

Vo Zvestiach KNM sme postupne uverejňovali cestovné poriadky SAD a ŽSK. Tie však môžete nájsť aj na webovej stránke mesta vo formáte vhodnom pre tlač.

Čítať ďalej…

14.03.2018 napísal dš

erazmus

Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

Čítať ďalej…

12.03.2018 napísal dš

tyzden

Týždeň mozgu

Týždeň mozgu je názov medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR.

Čítať ďalej…

10.03.2018 napísal dš

pozemok

Opäť je tu súťaž o najkrajší priľahlý pozemok

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje IX. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)“. 

Čítať ďalej…

08.03.2018 napísal dš

info

Ministerstvo informuje spotrebiteľov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje spotrebiteľov o nebezpečnom akrylamide v potravinách.

Čítať ďalej…

06.03.2018 napísal dš

spomienka

Smútočné stretnutie

Ani občania nášho mesta neostali ľahostajní voči aktuálnej smutnej udalosti. Mnohí navštívili smútočný pochod v Žiline a iní zapálili sviečku na pamiatku dvoch mladých ľudí na Námestí slobody pri soche sv. Jakuba.

Čítať ďalej…