Spravodajstvo

Morálne ocenenie učiteľov

04.04.2018 napísal dš

ocenenia

Deň učiteľov sme oslávili 28. marca, v deň narodenia Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou pedagogickej činnosti učiteľov, pre ktorých je práca nie povolaním, ale poslaním a právom si zaslúžia za ňu našu úctu a poďakovanie.

V našom meste sa pri príležitosti Dňa učiteľov stalo tradíciou morálne oceňovanie učiteľov, ktorí dlhoročne a obetavo vykonávajú  svoju prácu. Na akte udeľovania ocenení Komenského plaketa primátor mesta vo svojom prejave vyzdvihol prácu učiteľa a vychovávateľa, na ktorú sa dnes kladú vysoké nároky. Je spájaná s takými vlastnosťami, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný vzťah k práci, osobný príklad a podobne. Je ťažko vyrátať všetky vlastnosti, ktorými má dnešný učiteľ oplývať. Jeho práca je vysoko tvorivá hlavne preto, že vychovať zo žiakov osobnosti si vyžaduje veľkú mieru pedagogického citu, veľa tvorivých úvah vychádzajúcich zo sústavného štúdia, vzdelávania a analyzovania výsledkov svojej práce. Ten učiteľ, ktorý sa vyznačuje takýmto prístupom k práci, je skutočne dobrým učiteľom.

V obradnej sieni mestského úradu v Kysuckom Novom Meste si prevzali z rúk primátora mesta Komenského plaketu tí pedagógovia, ktorých práca je výnimočná a obetavá. Udeľovania sa zúčastnili vedúci odboru školstva Mgr. Ladislav Vendrinský, predseda komisie školstva a mládeže Mgr. Ing. Ondrej Holienčík, predseda mestskej školskej rady Štefan Zábojník, Dis. art a riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V kultúrnom programe vystúpili učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy v KNM.

Mesto Kysucké Nové Mesto udelilo morálne ocenenie „Komenského plaketu“

Elene Vlčákovej. Ocenenie navrhlo riaditeľstvo ZŠ Nábrežná KNM za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu v školských službách.

Mgr. Blanke Uhrovej. Ocenenie navrhlo riaditeľstvo ZŠ Clementisova KNM za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu v školských službách.

Mgr.Gabriele Janekovej. Ocenenie navrhlo riaditeľstvo ZŠ Clementisova KNM za celoživotnú obetavú  pedagogickú prácu v školských službách.

Mgr. Jarmile Falátovej. Ocenenie navrhlo riaditeľstvo ZŠ Dolinský potok KNM za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu v školských službách

Mgr. Lenke Koňušíkovej. Ocenenie navrhlo riaditeľstvo ZŠ Dolinský potok KNM za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu v školských službách.

Mgr. Anne Vlčkovej. Ocenenie navrhlo riaditeľstvo ZUŠ v Kysuckom Novom Meste za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu, profesionálny kreatívny prístup k deťom a za úspechy v literárno- dramatickom odbore.

Darine Trnkovej. Ocenenie navrhlo riaditeľstvo MŠ na Ulici 9. mája KNM za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu v školských službách.

Späť

Najnovšie

18.04.2018 napísal dš

info

Farnosť sv. Jakuba informuje

Farnosť sv. Jakuba informuje - rozpis omší a iné.

Čítať ďalej…

18.04.2018 napísal dš

deti

Slniečkové deti

V piatok 6. apríla sa naši prváčikovia stali hosťami predškolákov v Materskej škole na Komenského ulici. V minulosti to bývalo vždy naopak.

Čítať ďalej…

16.04.2018 napísal dš

vona

Vôňa mojich spomienok

Spomienky sú neoddeliteľnou súčasťou každého z nás. Neustále si radi pripomíname rôzne príjemné životné situácie, ktoré sme prežili.

Čítať ďalej…

15.04.2018 napísal dš

omsa

Svätá omša v zariadení CSS Kamence – pracovisko Litovelská

Pravidelne každý mesiac navštevuje naše zariadenie CSS Kamence na pracovisku Litovelská otec Humbert zo Žiliny, aby trávil deň s našimi prijímateľmi sociálnej služby. Spolu s ním prichádzajú i radové sestry Matky Terezy.

Čítať ďalej…

13.04.2018 napísal dš

deti;

Predškoláci naši hostia

V stredu 7. marca zavítali medzi deti prvého ročníka ZŠ Nábrežná predškoláci z MŠ Budatínska Lehota. V sprievode svojej pani učiteľky sa cítili bezpečne a isto.

Čítať ďalej…

10.04.2018 napísal dš

habakuky

Túlavý autobus

Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto, ul. Komenského 1163/40 pripravuje letný tábor s dennou dochádzkou pod názvom Túlavý autobus.

Čítať ďalej…

07.04.2018 napísal dš

sposa

Kysucké Nové Mesto rozsvietilo modrú

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) v KNM podporilo mesto Kysucké Nové Mesto opäť tým, že sa pripojilo k celosvetovej kampani „Rozsvieť modrú“, ktorá vychádza z iniciatívy svetovej organizácie Autism Speak.

Čítať ďalej…

06.04.2018 napísal dš

Chcete si kúpiť knihu Dolné Kysuce?

Oznamujeme všetkým záujemcom o kúpu knihy Dolné Kysuce, že môžu svoje objednávky posielať cez sms alebo mail.

Čítať ďalej…

04.04.2018 napísal dš

ocenenia

Morálne ocenenie učiteľov

Deň učiteľov sme oslávili 28. marca, v deň narodenia Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou pedagogickej činnosti učiteľov, pre ktorých je práca nie povolaním, ale poslaním a právom si zaslúžia za ňu našu úctu a poďakovanie.

Čítať ďalej…