Spravodajstvo

Štyri projekty

03.01.2018 napísal dš

projekty

Prehľad projektov, ktoré mestská knižnica zrealizovala v roku 2017

 

Zážitkové čítanie v knižnici

Predmetom projektu Zážitkové čítanie v knižnici boli edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže prostredníctvom kultúrnych aktivít, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovno-vzdelávací rozmer s prihliadnutím na oblastnú a regionálnu kultúru. Cieľom týchto aktivít bol rozvoj osobnosti dieťaťa na primárnom stupni vzdelávania zameraný na rôzne oblasti. Obsah edukačných aktivít bol adekvátny celkovému rozvoju dieťaťa s prihliadnutím na jeho emocionálnu stránku a učenie sa prostredníctvom zážitku, čiže zážitkové učenie. Ďalším cieľom aktivít bola tvorba a prehlbovanie pozitívneho vzťahu k literatúre a k čítaniu ako takému.

V rámci projektu sa zrealizovali štyri aktivity. Prvá bola zameraná na ochranu životného prostredia formou separovania odpadu prostredníctvom rozprávkového motívu škriatkov. Ďalšie dopoludnie bolo venované Včielke Maji, ktorá je symbolom usilovnosti a vytrvalosti. O vílach sa dozvedeli deti na treťom podujatí projektu od knihovníčky, o starostlivosti o zúbky od dentálnej hygieničky. Záver bol venovaný tradičným remeslám, konkrétne medovnikárstvu. Všetky aktivity boli spojené s diskusiou s regionálnym osobnosťami -  včelárom, dentálnou hygieničkou, medovnikárkou a pracovníčkou mestského úradu. Zážitok bol doplnený tvorivou aktivitou a upevňovanie vedomostí powerpointovou prezentáciou.

V trende organizovať zážitkové čítania bude Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Pre ich hravé zvládnutie bola zakúpená interaktívna tabuľa, projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

 

Modernizácia podujatí knižnice

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto je verejná knižnica, ktorá v meste poskytuje služby s cieľom uspokojovať potreby jednotlivcov a skupín týkajúcich sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja vrátane zábavy a trávenia voľného času. Predmetom projektu Modernizácia podujatí knižnice bol nákup technického vybavenia - notebook, dataprojektor, reprosústava a konferenčný stôl tak, aby bolo zabezpečené realizovanie podujatí po technickej stránke. Technické vybavenie knižnice už bolo zastaralé a poruchové. Cieľom projektu bolo skvalitniť a zatraktívniť realizované podujatia a informačnú výchovu, zmodernizovať a rozšíriť technické vybavenie knižnice a zvyšovať informačnú gramotnosť detí a mládeže.

Dnes vynovená multifunkčná miestnosť už slúži používateľom, najmä žiakom základných a stredných škôl, či pred pár dňami širokej verejnosti počas krstu knihy, ciele projektu sme teda naplnili. Projekt Modernizácia podujatí knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vo výške 1.500 €. Celkové náklady na projekt predstavovali 1.857,30 €.

 

Nové knihy pre všetkých

Nákup knižničného fondu bol predmetom projektu Nové knihy pre všetkých, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Mestská knižnica Kysucké Nové mesto tak pokračuje vo svojej akvizičnej politike nákupom novej literatúry pre rôzne skupiny používateľov, nákupom literatúry odbornej, populárno-náučnej či beletrie pre deti, mládež a dospelých.

Cieľom projektu je uspokojiť požiadavky používateľov pravidelným doplňovaním knižničného fondu, zvyšovanie záujmu o čítanie a plnohodnotné trávenie voľného času čitateľov, skvalitnenie služieb knižnice, obohatenie knižničného fondu nákupom nových dokumentov a získanie nových aktívnych a spokojných používateľov z regiónu. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 4.624,27 €, Fond na podporu umenia prispel sumou 4.000 €. Vďaka tomuto projektu pribudlo do regálov knižnice 471 dokumentov. Viac ako 10 % zo zakúpených kníh, sú tituly, ktorých vydanie tiež spolufinancoval Fond na podporu umenia.

 

Kultúrne poukazy

Kultúrne poukazy sú projekt, ktorý poznajú žiaci a pedagógovia škôl už niekoľko rokov. Jedným z miest, kde je možné v Kysuckom Novom Meste kultúrne poukazy využiť, je mestská knižnica. Tento rok tak urobila viac ako stovka používateľov, a preto knižnica získala 304 kultúrnych poukazov. Za finančné prostriedky nakúpila sedacie vaky a knižničný vozík do oddelenia literatúry pre deti a mládež. Veríme, že malým a mladým čitateľom sa bude u nás viac páčiť a oddýchnu si pri dobrej knihe. Tento projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Späť

Najnovšie

22.03.2018 napísal dš

navst

Návšteva misionára z Tanzánie

Dňa 27. 2. a 1. 3. 2018 sme mali v ZŠ Dolinský potok vzácnu návštevu

Čítať ďalej…

20.03.2018 napísal dš

muzeum

Seniori na návšteve Kysuckého múzea v Čadci

V piatok 9. marca sa seniori z nášho zariadenia vybrali na návštevu Kysuckého múzea v Čadci, kde si pozreli výstavu „To vajíčko maľované, to je z lásky darované.“

Čítať ďalej…

19.03.2018 napísal dš

info

Farnosť sv. Jakuba informuje

Farnosť sv. Jakuba informuje - rozpis omší a iné.

Čítať ďalej…

18.03.2018 napísal dš

voda

Svetový deň vody

Pri príležitosti svetového dňa vody 21.3.2018 (streda) bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci poskytovať poradenské služby pre občanov.

Čítať ďalej…

16.03.2018 napísal dš

poriadky

Cestovné poriadky na rok 2018

Vo Zvestiach KNM sme postupne uverejňovali cestovné poriadky SAD a ŽSK. Tie však môžete nájsť aj na webovej stránke mesta vo formáte vhodnom pre tlač.

Čítať ďalej…

14.03.2018 napísal dš

erazmus

Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

Čítať ďalej…

12.03.2018 napísal dš

tyzden

Týždeň mozgu

Týždeň mozgu je názov medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR.

Čítať ďalej…

10.03.2018 napísal dš

pozemok

Opäť je tu súťaž o najkrajší priľahlý pozemok

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje IX. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)“. 

Čítať ďalej…

08.03.2018 napísal dš

info

Ministerstvo informuje spotrebiteľov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje spotrebiteľov o nebezpečnom akrylamide v potravinách.

Čítať ďalej…

06.03.2018 napísal dš

spomienka

Smútočné stretnutie

Ani občania nášho mesta neostali ľahostajní voči aktuálnej smutnej udalosti. Mnohí navštívili smútočný pochod v Žiline a iní zapálili sviečku na pamiatku dvoch mladých ľudí na Námestí slobody pri soche sv. Jakuba.

Čítať ďalej…