Spravodajstvo

Štyri projekty

03.01.2018 napísal dš

projekty

Prehľad projektov, ktoré mestská knižnica zrealizovala v roku 2017

 

Zážitkové čítanie v knižnici

Predmetom projektu Zážitkové čítanie v knižnici boli edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže prostredníctvom kultúrnych aktivít, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovno-vzdelávací rozmer s prihliadnutím na oblastnú a regionálnu kultúru. Cieľom týchto aktivít bol rozvoj osobnosti dieťaťa na primárnom stupni vzdelávania zameraný na rôzne oblasti. Obsah edukačných aktivít bol adekvátny celkovému rozvoju dieťaťa s prihliadnutím na jeho emocionálnu stránku a učenie sa prostredníctvom zážitku, čiže zážitkové učenie. Ďalším cieľom aktivít bola tvorba a prehlbovanie pozitívneho vzťahu k literatúre a k čítaniu ako takému.

V rámci projektu sa zrealizovali štyri aktivity. Prvá bola zameraná na ochranu životného prostredia formou separovania odpadu prostredníctvom rozprávkového motívu škriatkov. Ďalšie dopoludnie bolo venované Včielke Maji, ktorá je symbolom usilovnosti a vytrvalosti. O vílach sa dozvedeli deti na treťom podujatí projektu od knihovníčky, o starostlivosti o zúbky od dentálnej hygieničky. Záver bol venovaný tradičným remeslám, konkrétne medovnikárstvu. Všetky aktivity boli spojené s diskusiou s regionálnym osobnosťami -  včelárom, dentálnou hygieničkou, medovnikárkou a pracovníčkou mestského úradu. Zážitok bol doplnený tvorivou aktivitou a upevňovanie vedomostí powerpointovou prezentáciou.

V trende organizovať zážitkové čítania bude Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Pre ich hravé zvládnutie bola zakúpená interaktívna tabuľa, projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

 

Modernizácia podujatí knižnice

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto je verejná knižnica, ktorá v meste poskytuje služby s cieľom uspokojovať potreby jednotlivcov a skupín týkajúcich sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja vrátane zábavy a trávenia voľného času. Predmetom projektu Modernizácia podujatí knižnice bol nákup technického vybavenia - notebook, dataprojektor, reprosústava a konferenčný stôl tak, aby bolo zabezpečené realizovanie podujatí po technickej stránke. Technické vybavenie knižnice už bolo zastaralé a poruchové. Cieľom projektu bolo skvalitniť a zatraktívniť realizované podujatia a informačnú výchovu, zmodernizovať a rozšíriť technické vybavenie knižnice a zvyšovať informačnú gramotnosť detí a mládeže.

Dnes vynovená multifunkčná miestnosť už slúži používateľom, najmä žiakom základných a stredných škôl, či pred pár dňami širokej verejnosti počas krstu knihy, ciele projektu sme teda naplnili. Projekt Modernizácia podujatí knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vo výške 1.500 €. Celkové náklady na projekt predstavovali 1.857,30 €.

 

Nové knihy pre všetkých

Nákup knižničného fondu bol predmetom projektu Nové knihy pre všetkých, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Mestská knižnica Kysucké Nové mesto tak pokračuje vo svojej akvizičnej politike nákupom novej literatúry pre rôzne skupiny používateľov, nákupom literatúry odbornej, populárno-náučnej či beletrie pre deti, mládež a dospelých.

Cieľom projektu je uspokojiť požiadavky používateľov pravidelným doplňovaním knižničného fondu, zvyšovanie záujmu o čítanie a plnohodnotné trávenie voľného času čitateľov, skvalitnenie služieb knižnice, obohatenie knižničného fondu nákupom nových dokumentov a získanie nových aktívnych a spokojných používateľov z regiónu. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 4.624,27 €, Fond na podporu umenia prispel sumou 4.000 €. Vďaka tomuto projektu pribudlo do regálov knižnice 471 dokumentov. Viac ako 10 % zo zakúpených kníh, sú tituly, ktorých vydanie tiež spolufinancoval Fond na podporu umenia.

 

Kultúrne poukazy

Kultúrne poukazy sú projekt, ktorý poznajú žiaci a pedagógovia škôl už niekoľko rokov. Jedným z miest, kde je možné v Kysuckom Novom Meste kultúrne poukazy využiť, je mestská knižnica. Tento rok tak urobila viac ako stovka používateľov, a preto knižnica získala 304 kultúrnych poukazov. Za finančné prostriedky nakúpila sedacie vaky a knižničný vozík do oddelenia literatúry pre deti a mládež. Veríme, že malým a mladým čitateľom sa bude u nás viac páčiť a oddýchnu si pri dobrej knihe. Tento projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Späť

Najnovšie

19.01.2018 napísal dš

omsa

Svätá omša v CSS Kamence

Kňazi z farnosti sv. Jakuba, v KNM, každý mesiac prichádzajú medzi starkých, aby im prinášali slovo Božie.

Čítať ďalej…

17.01.2018 napísal dš

info

Farnosť sv. Jakuba informuje

Farnosť sv. Jakuba informuje - spoločné sväté spovede, rozpis omší a iné.

Čítať ďalej…

16.01.2018 napísal dš

zbierka

Únia žien opäť pomáhala

Tak, ako minulý rok, aj teraz, sa ženy z organizácie Únia žien Slovenska v Kys. Novom Meste rozhodli niekomu pomôcť. Veľa ľudí v seniorskom veku býva v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Čítať ďalej…

14.01.2018 napísal dš

psi

Zbierka pre opustené zvieratká

Nakoľko OZ U psej matere v Korni (psí útulok) nedostáva mesačný príspevok od miest a obcí, ako niektoré ine útulky, ale je odkazaný len na príspevky od darcov, prosíme ľudí o príspevok.

Čítať ďalej…

13.01.2018 napísal dš

koledy

Vianočný koledníci zo ZŠ Clementisova

S koledou nás do Centra sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste prišli navštíviť vianoční koledníci zo Základnej školy Clementisova.

Čítať ďalej…

12.01.2018 napísal dš

silvester

Silvestrovská zábava v CSS Kamence

Rozlúčka so starým rokom v Centre sociálnych služieb Kamence prebehla v predstihu už piatok 29. decembra 2017.

Čítať ďalej…

11.01.2018 napísal dš

vecera

Štedrá večera v CSS Kamence

Štedrý deň je posledným dňom príprav na vianočné sviatky, ktorých tajomnosť sprevádza celý vianočný čas. Na Štedrý deň, jeden z najkrajších dní v roku sa tešia všetci bez rozdielu veku.

Čítať ďalej…

09.01.2018 napísal dš

kniha

Kysuce na starých pohľadniciach

Proti prúdu. Kysuce na starých pohľadniciach. Nová kniha, ktorá proti prúdu rieky Kysuca navštívi takmer všetky obce a mestá na Kysuciach a priblíži nám ich starú tvár.

Čítať ďalej…

07.01.2018 napísal dš

vcelari

Slovenský zväz včelárov v KNM informuje

ZO Slovenského zväzu včelárov v KNM pozýva svojich členov a priaznivcov na Ples včelárov a výročnú členskú schôdzu.

Čítať ďalej…

05.01.2018 napísal dš

imatrik

Imatrikulácia a Čarovná noc prvákov na Suľkove

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden Suľkovský hrad... Počkať, počkať! Nepredbiehajme! Najskôr predsa imatrikulácia!

Čítať ďalej…