Spravodajstvo

Stretnutie na TROJMEDZÍ 2017 a ZŠ Nábrežná

05.10.2017 napísal dš

tojmedzie

Pokračovaním medzinárodnej spolupráce so ZŠ Jablunkov, Lesní 190 a školou s poľským vyučovacím jazykom Henryka Sienkiewicza bola pozvánka pre žiakov a telocvikárov ZŠ Nábrežná 845/17 KNM na spoločnú akciu na deň 27.9.2017. Žiaci našej školy sa v tento deň zúčastnili turisticko-branného dňa na Trojmedzí. Trojmedzie je miesto, kde sa stretávajú hranice 3 štátov: Slovenska, Česka a Poľska. Presný bod stretu sa nachádza v koryte potoka, označený je žulovým monolitom. Na každej strane štátov sa potom nachádzajú ďalšie, väčšie stĺpy, s označením konkrétneho štátu a prístrešky.

Pre účastníkov sa všetko začalo pred každou zúčastnenou ZŠ.  Našich účastníkov autobus doviezol ku zastávke Čierne pri Čadci. Odtiaľ sme pokračovali peši po zelenej značke, neskôr žltej až na Trojmedzie. Tu sme zažili príjemné privítanie, predstavovanie sa navzájom, zadeľovanie do desiatich medzinárodných zmiešaných družstiev (ZŠ Nábrežná KNM, ZŠ Jablunkov Lesní 190, Škola podstawowa Jablunkov). Potom už všetko pokračovalo samotnými súťažami: streľba zo vzduchovky, hod granátom na cieľ, adrenalínová aktivita 1 a 2, riešenie tajničky o Trojmedzí, prvá pomoc, prenos raneného, dopravné značky, chôdza na chodúľoch a orientácia v teréne podľa priloženého plánu. Pitný režim, občerstvenie a obed zabezpečila česká strana. Na tejto akcii sa podieľalo veľké množstvo ľudí a organizácií. Predovšetkým Obec Hrčava, učitelia zúčastnených troch ZŠ, DDM, školská jedáleň ZŠ Jablunkov, Mestská polícia Jablunkov, dobrovoľní  hasiči Dolní Lomná a ďalší aj menší sponzori. Našu školu reprezentovalo 31 žiakov a 3 učitelia, telocvikári Mgr. Alena Kavacká, Mgr. Mária Vlčáková a Mgr. Ivan Jurkovič.  Pre všetkých zúčastnených to bol neopakovateľný zážitok umocnený slnečným počasím a priateľskou atmosférou. Po ukončení a odovzdávaní cien sme sa vrátili všetci do svojich regiónov so želaním ďalších podobných vydarených aktivít a pokračovaním medzinárodnej cezhraničnej spolupráce.  

 /I.J.2017/

Späť

Najnovšie

13.12.2017 napísal dš

skolka

Materská škola na Ulici 9. mája získala nový šat

Materská škola na Ulici 9. mája dostala v tomto roku nový šat. Veľká rekonštrukcia sa konala v čase od februára do septembra 2017

Čítať ďalej…

12.12.2017 napísal dš

mikulas

Mikuláš v Materskej škole na Ulici 9. mája

Zima konečne vystrčila svoje mrazivé drápky a ukázala svoju bielu tvár. A to sa už celá MŠ začala pripravovať na príchod Mikuláša.

Čítať ďalej…

11.12.2017 napísal dš

cervene stuzky

Červená stužka na SOŠ strojníckej

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 1. septembra 2017 a vyvrcholil 1. decembra 2017 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Čítať ďalej…

09.12.2017 napísal dš

Poďakovanie a oznam

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami sa chce poďakovať Mestu KNM pod vedením primátora mesta Ing. Jána Hartela a mestskému zastupiteľstvu v KNM za poskytnutie priestorov a finančnú pomoc v DC Klub 75, kde sa spoločne stretávame s našimi členmi každú stredu o 14.00 hod.

Čítať ďalej…

07.12.2017 napísal dš

vianoce

Podujatia s nádychom Vianoc

Na nastávajúcich 7 dní sú pre vás pripravené podujatia s vôňou Vianoc - Dotyk zimy, Adventný kalendár, Kúzelná noc, Vianočný punč v Dubí, Vianočné trhy žiakov a mnoho iného.

Čítať ďalej…

06.12.2017 napísal dš

zabava

Katarínska zábava pre seniorov

Svojou vôňou a chuťou všetkých prilákal a rozohrial horúci punč.

Čítať ďalej…

04.12.2017 napísal dš

drot

V MŠ 9.mája sme vyrábali darčeky z drôtiku

Deti MŠ na Ulici 9. mája sa zoznámili opäť s ďalším novým netradičným remeslom „Drôtovanie“, ktorému predchádzalo remeslo „Práca s hlinou“ a „Prútikárstvo“.

Čítať ďalej…

03.12.2017 napísal dš

den

Deti z MŠ 9. mája roztancovali svojich starkých

Starší ľudia sú nositeľmi rozvážnosti, skúsenosti a  múdrosti. Túto životnú múdrosť si všetci pripomíname  práve v jesenných mesiacoch.

Čítať ďalej…

01.12.2017 napísal dš

gymnazium

Gymnázium píše 60 ročnú históriu

Dnes navštevuje školu 225 žiakov, ktorých vzdeláva 21 členný kolektív pedagógov. Vzdelávajú žiakov, pripravujú ich na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a k vysokoškolskému štúdiu.

Čítať ďalej…