Spravodajstvo

Stretnutie na TROJMEDZÍ 2017 a ZŠ Nábrežná

05.10.2017 napísal dš

tojmedzie

Pokračovaním medzinárodnej spolupráce so ZŠ Jablunkov, Lesní 190 a školou s poľským vyučovacím jazykom Henryka Sienkiewicza bola pozvánka pre žiakov a telocvikárov ZŠ Nábrežná 845/17 KNM na spoločnú akciu na deň 27.9.2017. Žiaci našej školy sa v tento deň zúčastnili turisticko-branného dňa na Trojmedzí. Trojmedzie je miesto, kde sa stretávajú hranice 3 štátov: Slovenska, Česka a Poľska. Presný bod stretu sa nachádza v koryte potoka, označený je žulovým monolitom. Na každej strane štátov sa potom nachádzajú ďalšie, väčšie stĺpy, s označením konkrétneho štátu a prístrešky.

Pre účastníkov sa všetko začalo pred každou zúčastnenou ZŠ.  Našich účastníkov autobus doviezol ku zastávke Čierne pri Čadci. Odtiaľ sme pokračovali peši po zelenej značke, neskôr žltej až na Trojmedzie. Tu sme zažili príjemné privítanie, predstavovanie sa navzájom, zadeľovanie do desiatich medzinárodných zmiešaných družstiev (ZŠ Nábrežná KNM, ZŠ Jablunkov Lesní 190, Škola podstawowa Jablunkov). Potom už všetko pokračovalo samotnými súťažami: streľba zo vzduchovky, hod granátom na cieľ, adrenalínová aktivita 1 a 2, riešenie tajničky o Trojmedzí, prvá pomoc, prenos raneného, dopravné značky, chôdza na chodúľoch a orientácia v teréne podľa priloženého plánu. Pitný režim, občerstvenie a obed zabezpečila česká strana. Na tejto akcii sa podieľalo veľké množstvo ľudí a organizácií. Predovšetkým Obec Hrčava, učitelia zúčastnených troch ZŠ, DDM, školská jedáleň ZŠ Jablunkov, Mestská polícia Jablunkov, dobrovoľní  hasiči Dolní Lomná a ďalší aj menší sponzori. Našu školu reprezentovalo 31 žiakov a 3 učitelia, telocvikári Mgr. Alena Kavacká, Mgr. Mária Vlčáková a Mgr. Ivan Jurkovič.  Pre všetkých zúčastnených to bol neopakovateľný zážitok umocnený slnečným počasím a priateľskou atmosférou. Po ukončení a odovzdávaní cien sme sa vrátili všetci do svojich regiónov so želaním ďalších podobných vydarených aktivít a pokračovaním medzinárodnej cezhraničnej spolupráce.  

 /I.J.2017/

Späť

Najnovšie

18.02.2018 napísal dš

karneval

Karneval v MŠ Litovelská

Je už peknou tradíciou v materskej škole Litovelská každoročne realizovať fašiangový karneval pre deti. Tak tomu bolo aj 6.2. 2018 dopoludnia.

Čítať ďalej…

16.02.2018 napísal dš

dc

Výročná členská schôdza Denného centra Klub 75

Seniori Denného centra Klub 75 dňa 31.1. 2018 na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala v dome kultúry v Kysuckom Novom Meste, bilancovali svoje aktivity za rok 2017.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

2

Komu môžete darovať 2 percenta z daní v KNM?

Vaše dane môžu pomôcť! Darujte 2 % zo svojich daní pre občianske združenia v našom meste a podporte ich činnosť na poli kultúry,vzdelávania, športu, umenia či sociálnej práce.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

testovanie

Testovanie 5

Dňa 22.11. 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Vedomosti sa overovali z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

ms kom

Zimné radosti a športy so Snehuľkou a Snehuľkom

Aj keď sneh prišiel neskoro a iba na chvíľu, deti z Materskej školy na Komenského ulici a z Budatínskej Lehoty sa veľmi potešili.

Čítať ďalej…

10.02.2018 napísal dš

tabo

Na letný tábor môžete myslieť už dnes

Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste už niekoľko rokov organizuje letné tábory pri mori. Je to skvelá príležitosť skĺbiť zábavu s poznávaním nových krajín a ich kultúr.

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

yc

Novinka pre mladých

Mládežnícky parlament býva zakladaný aktívnymi mladými ľuďmi, ktorí majú chuť niečo vo svojom meste zmeniť respektíve ho istým pričinením formovať.

Čítať ďalej…

06.02.2018 napísal dš

zima

Zimný športový deň v škôlke

Pani Zima nadelila dostatok snehu, a tak sa pani učiteľky v MŠ Litovelská 605/9 v Kysuckom Novom Meste rozhodli, že pripravia pre deti zimný športový deň s názvom "Zimné kráľovstvo".

Čítať ďalej…

04.02.2018 napísal dš

statistiky

Čo hovoria štatistiky

K 31. 12. 2017 mestský úrad eviduje v KNMk trvalému pobytu 15 243 občanov (z toho Budatínska Lehota 608, Dubie 264, Oškerda 348).

Čítať ďalej…

03.02.2018 napísal dš

liga

Svetový deň boja proti rakovine – 4. február

Svetový deň boja proti rakovine sa koná každoročne 4. februára, pričom ide o iniciatívu v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu.

Čítať ďalej…