Spravodajstvo

Škôlka plná malých Indiánov

29.06.2017 napísal dš

indiani

Opäť sme ku koncu školského roka pripravili v našej MŠ na Ulici 9. mája zábavný „Indiánsky deň“. Deti sa tešili a so svojimi učiteľkami si zhotovili indiánske čelenky s farebnými pierkami, staršie deti tomahavky, totemy, opasky, náramky, amulety. Všetci sa naučili indiánsky pozdrav. Do príprav sa zapojili i rodičia, ktorí svojim deťom zhotovili indiánske oblečenie. Počasie nám v tento deň neprialo, preto sme indiánske úlohy striedavo plnili v triede a vonku na dvore. V triedach sme postavili indiánske stany. Deti hľadali poklad, hádzali na cieľ tomahavky, šípy, oštepy, do prútených košov triafali šušky z ihličnatých stromov, preskakovali ohnisko (samozrejme nezapálené), zdolávali prekážky pri prechode cez „vodopád a potôčik“, preskakovali a podliezali rôzne prekážky alebo sa natriasali v rytmoch indiánskych melódii. Pani kuchárky napiekli pre malých Indiánov“ koláčiky, ktoré deti zjedli pri oddychovaní v indiánskych stanoch. Deti odchádzali domov s pochvalnými listami a so šťastným úsmevom s čelenkami na hlavách ako naozajstní malí Indiáni. Za úspešný priebeh tejto vydarenej akcie patrí poďakovanie všetkým zamestnancom MŠ i rodičom za spoluprácu pri príprave indiánskych kostýmov a rôznych doplnkov.

Angela Slivková

Späť

Najnovšie

20.11.2017 napísal dš

Telocvičňa v rukách druhákov

Počas chladných jesenných dní sa druhý ročník ZŠ Nábrežná zapojil do relaxačno-športového dopoludnia pod názvom RÝCHLY A OBRATNÝ.

Čítať ďalej…

19.11.2017 napísal dš

sarkany

Jesenná šarkaniáda

Deti v ŠKD pri ZŠ Clementisova si užívali jeseň plnými dúškami.

Čítať ďalej…

17.11.2017 napísal dš

lampiony

Deň materských škôl na Slovensku sme oslávili lampiónovým sprievodom

Každoročne v novembri sa Materská škola na Ulici 9. mája zapája do celoslovenského sviatku Dňa  materských škôl, ktorý bol vyhlásený MŠ SR.

Čítať ďalej…

15.11.2017 napísal dš

ocenenei

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji.

Čítať ďalej…

13.11.2017 napísal dš

bystrica

Návšteva orloja v Starej Bystrici

7. novembra 2017 sa vybrali seniori z Centra sociálnych služieb Kamence na návštevu do Starej Bystrice, aby si pozreli jeden z najmladších orlojov na svete.

Čítať ďalej…

11.11.2017 napísal dš

oktober

Október – mesiac úcty k starším

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme v Centre sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste prijali vzácnu návštevu.

Čítať ďalej…

09.11.2017 napísal dš

lektor

ZŠ Clementisova aj tento rok privítala anglického lektora!

Ray Sikorski si tentoraz svoj pobyt predĺžil o celý týždeň a venoval sa nielen našim starším žiakom, ale aj tým mladším.

Čítať ďalej…

07.11.2017 napísal dš

tekvicky

Tvorivé jesenné dielničky rukami detí, ich rodičov i starých rodičov

Dňa 26. októbra sa v Materskej škole na Ulici 9. mája v KNM v popoludňajších hodinách konali jesenné tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi.

Čítať ďalej…

05.11.2017 napísal dš

erby

Predstavujeme nové erby

Počas programu Dňa Dubia, 15. septembra, sa konala slávnostná heraldická ceremónia, uvedenie nových erbom.

Čítať ďalej…