Spravodajstvo

Školenie prvej pomoci pre zamestnancov ZpS a DSS KNM

24.07.2017 napísal dš

pomoc

,,To najcennejšie, čo môžeme vedieť je zachrániť ľudský život:“

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste zorganizovalo v spolupráci s Pracovnou zdravotnou službou Krankas, Žilina školenie prvej pomoci pre svojich zamestnancov. Pani riaditeľka Mgr. Denisa Smreková umožnila všetkých zamestnancom zúčastniť sa školenia, nakoľko vedieť správne a účelne poskytnúť prvú pomoc sa zíde každému, nielen v práci, či doma, ale i hocikedy na ulici, keď potrebuje našu pomoc človek na nás odkázaný. Zamestnancov nášho zariadenia školil p. Mgr. Andrejom Gerec, verejný zdravotník. V teoretickej časti sa dozvedeli, ako zhodnotiť stav postihnutého, aktivovať záchrannú zdravotnú službu, špecifiká pri poskytovaní prvej pomoci u detí, naučili sa úkony na uvoľnenie dýchacích ciest, kardiopulmonálnu resuscitáciu, podať prvú pomoc pri poruchách vedomia, srdcovom záchvate. Zaujímavou a hlavne poučnou bola praktická časť školenia, kde naši zamestnanci mali možnosť vyskúšať si záchranné úkony pri aspirácii cudzieho telesa, resuscitáciu dieťaťa a dospelého na modeloch, kde sa dozvedeli, či správne vykonávali jednotlivé úkony. Taktiež si vyskúšali resuscitáciu pomocou automatického externého defibrilátora, kde je všetko riadené povelmi. Aj v prípade neistoty sa môžete na prístroj úplne spoľahnúť, zanalyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zamestnanci školenie uvítali a tešia sa na stretnutie v septembri, kde si budú môcť svoje získané poznatky a zručnosti si zopakovať.

Mgr. Slávka Kleinová

 vedúca zdravotného úseku

Späť

Najnovšie

24.02.2018 napísal dš

centrum

Bezplatné poradenstvo v Kysuckom Novom Meste

Centrum sociálnych služieb Fantázia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ako poskytovateľ sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím, má vo svojej kompetencii aj poskytovanie základného sociálneho poradenstva.

Čítať ďalej…

22.02.2018 napísal dš

stretnutei

Petičný výbor vyhodnocoval harmonogram prác

V pondelok 12. februára preto navštívil mestský úrad v KNM riaditeľ sekcie cestnej dopravy a komunikácií Peter Varga, MBA, MSc. a vedúci oddelenia investičnej prípravy diaľnic Ing. Tomáš Pollák. Stretnutia sa zúčastnili tiež zástupcovia petičného výboru Ľubomír Jánoška, Ján Hartel, Jozef Grapa, Matej Fabšík a Anna Mičianová.

Čítať ďalej…

19.02.2018 napísal dš

karneval

Karneval v MŠ na Ulici 9. mája

Čas fašiangový sa pomaly kráti a už tradične každý rok v tomto období organizujeme v MŠ Kamence karneval.

Čítať ďalej…

18.02.2018 napísal dš

karneval

Karneval v MŠ Litovelská

Je už peknou tradíciou v materskej škole Litovelská každoročne realizovať fašiangový karneval pre deti. Tak tomu bolo aj 6.2. 2018 dopoludnia.

Čítať ďalej…

16.02.2018 napísal dš

dc

Výročná členská schôdza Denného centra Klub 75

Seniori Denného centra Klub 75 dňa 31.1. 2018 na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala v dome kultúry v Kysuckom Novom Meste, bilancovali svoje aktivity za rok 2017.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

2

Komu môžete darovať 2 percenta z daní v KNM?

Vaše dane môžu pomôcť! Darujte 2 % zo svojich daní pre občianske združenia v našom meste a podporte ich činnosť na poli kultúry,vzdelávania, športu, umenia či sociálnej práce.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

testovanie

Testovanie 5

Dňa 22.11. 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Vedomosti sa overovali z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

ms kom

Zimné radosti a športy so Snehuľkou a Snehuľkom

Aj keď sneh prišiel neskoro a iba na chvíľu, deti z Materskej školy na Komenského ulici a z Budatínskej Lehoty sa veľmi potešili.

Čítať ďalej…

10.02.2018 napísal dš

tabo

Na letný tábor môžete myslieť už dnes

Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste už niekoľko rokov organizuje letné tábory pri mori. Je to skvelá príležitosť skĺbiť zábavu s poznávaním nových krajín a ich kultúr.

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

yc

Novinka pre mladých

Mládežnícky parlament býva zakladaný aktívnymi mladými ľuďmi, ktorí majú chuť niečo vo svojom meste zmeniť respektíve ho istým pričinením formovať.

Čítať ďalej…