Spravodajstvo

Školenie prvej pomoci pre zamestnancov ZpS a DSS KNM

24.07.2017 napísal dš

pomoc

,,To najcennejšie, čo môžeme vedieť je zachrániť ľudský život:“

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste zorganizovalo v spolupráci s Pracovnou zdravotnou službou Krankas, Žilina školenie prvej pomoci pre svojich zamestnancov. Pani riaditeľka Mgr. Denisa Smreková umožnila všetkých zamestnancom zúčastniť sa školenia, nakoľko vedieť správne a účelne poskytnúť prvú pomoc sa zíde každému, nielen v práci, či doma, ale i hocikedy na ulici, keď potrebuje našu pomoc človek na nás odkázaný. Zamestnancov nášho zariadenia školil p. Mgr. Andrejom Gerec, verejný zdravotník. V teoretickej časti sa dozvedeli, ako zhodnotiť stav postihnutého, aktivovať záchrannú zdravotnú službu, špecifiká pri poskytovaní prvej pomoci u detí, naučili sa úkony na uvoľnenie dýchacích ciest, kardiopulmonálnu resuscitáciu, podať prvú pomoc pri poruchách vedomia, srdcovom záchvate. Zaujímavou a hlavne poučnou bola praktická časť školenia, kde naši zamestnanci mali možnosť vyskúšať si záchranné úkony pri aspirácii cudzieho telesa, resuscitáciu dieťaťa a dospelého na modeloch, kde sa dozvedeli, či správne vykonávali jednotlivé úkony. Taktiež si vyskúšali resuscitáciu pomocou automatického externého defibrilátora, kde je všetko riadené povelmi. Aj v prípade neistoty sa môžete na prístroj úplne spoľahnúť, zanalyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zamestnanci školenie uvítali a tešia sa na stretnutie v septembri, kde si budú môcť svoje získané poznatky a zručnosti si zopakovať.

Mgr. Slávka Kleinová

 vedúca zdravotného úseku

Späť

Najnovšie

13.12.2017 napísal dš

skolka

Materská škola na Ulici 9. mája získala nový šat

Materská škola na Ulici 9. mája dostala v tomto roku nový šat. Veľká rekonštrukcia sa konala v čase od februára do septembra 2017

Čítať ďalej…

12.12.2017 napísal dš

mikulas

Mikuláš v Materskej škole na Ulici 9. mája

Zima konečne vystrčila svoje mrazivé drápky a ukázala svoju bielu tvár. A to sa už celá MŠ začala pripravovať na príchod Mikuláša.

Čítať ďalej…

11.12.2017 napísal dš

cervene stuzky

Červená stužka na SOŠ strojníckej

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 1. septembra 2017 a vyvrcholil 1. decembra 2017 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Čítať ďalej…

09.12.2017 napísal dš

Poďakovanie a oznam

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami sa chce poďakovať Mestu KNM pod vedením primátora mesta Ing. Jána Hartela a mestskému zastupiteľstvu v KNM za poskytnutie priestorov a finančnú pomoc v DC Klub 75, kde sa spoločne stretávame s našimi členmi každú stredu o 14.00 hod.

Čítať ďalej…

07.12.2017 napísal dš

vianoce

Podujatia s nádychom Vianoc

Na nastávajúcich 7 dní sú pre vás pripravené podujatia s vôňou Vianoc - Dotyk zimy, Adventný kalendár, Kúzelná noc, Vianočný punč v Dubí, Vianočné trhy žiakov a mnoho iného.

Čítať ďalej…

06.12.2017 napísal dš

zabava

Katarínska zábava pre seniorov

Svojou vôňou a chuťou všetkých prilákal a rozohrial horúci punč.

Čítať ďalej…

04.12.2017 napísal dš

drot

V MŠ 9.mája sme vyrábali darčeky z drôtiku

Deti MŠ na Ulici 9. mája sa zoznámili opäť s ďalším novým netradičným remeslom „Drôtovanie“, ktorému predchádzalo remeslo „Práca s hlinou“ a „Prútikárstvo“.

Čítať ďalej…

03.12.2017 napísal dš

den

Deti z MŠ 9. mája roztancovali svojich starkých

Starší ľudia sú nositeľmi rozvážnosti, skúsenosti a  múdrosti. Túto životnú múdrosť si všetci pripomíname  práve v jesenných mesiacoch.

Čítať ďalej…

01.12.2017 napísal dš

gymnazium

Gymnázium píše 60 ročnú históriu

Dnes navštevuje školu 225 žiakov, ktorých vzdeláva 21 členný kolektív pedagógov. Vzdelávajú žiakov, pripravujú ich na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a k vysokoškolskému štúdiu.

Čítať ďalej…