Spravodajstvo

Predstavujeme nové erby

05.11.2017 napísal dš

erby

Počas programu Dňa Dubia, 15. septembra, sa konala slávnostná heraldická ceremónia, uvedenie nových erbom. Na pódium v centrálnej časti Dubia vyšiel hlavný štátny radca pre heraldiku a herold Slovensko Ladislav Vrtel v slávnostnom odeve tabarde, s ním vystúpila pred všetkých prítomných i riaditeľka štátneho archívu Lenka Pavlíková. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo oficiálne predstavenie erbu OZ Dubie. Erb predal herold Slovenska Ladislav Vrtel zástupcom obyvateľov tejto malej časti KNM Ľubomírovi a Tatiane Jánoškovcom a zároveň im symbolicky položil žezlo na rameno, ako sa to robilo v minulosti pri ceremoniáli rytierov. Túto príležitosť využili i zástupcovia oboch kysuckonovomestských farností, ktoré tento rok tiež získali vlastný erb. Slávnostného ceremoniálu odovzdávania erbu sa zúčastnil vdp. Peter Holbička za Farnosť sv. Jakuba a mons. Ondrej Sandanus za Farnosť Panny Márie. V závere všetky erby požehnal pán Holbička a prekvapením pre prítomných bolo i odhalenie erbu na kameni, ktorý je novo osadený v centre Dubia.

Ako erby vyzerajú si môžete pozrieť na titulnej strane Zvestí KNM. Erb Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Panny Márie v KNM má podobu: "zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúci zlatý dvojitý procesiový kríž na striebornej žrdi, sprevádzaný striebornými písmenami K a M (iniciály patrónov filiálneho kostola v Radoli, svätých Konštantína - Cyrila a Metoda) – to všetko prevýšené striebornou, zlatom prepásanou ľaliou, zhora obopätou oblúkom dvanástich zlatých hviezd (symbol Panny Márie, jej Nepoškvrneného počatia, ktorej je zasvätený farský kostol a farnosť). Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre".

Erb Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Sv. Jakuba KNM má podobu: "v zelenom štíte medzi tromi striebornými, zlatom prepásanými ľaliami sú tri zlaté mušle. Nad štítom sa znáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre". Erb je zobrazením patróna kostola sv. Jakuba st., ktorého tradičným atribútom je mušľa a ľalia je symbolom Panny Márie.

Erb spoločnosti Občianske združenie Dubie má podobu: "v zelenom štíte zo zlatého návršia vyrastajúca zlatá čiernostredá a zlatolistá slnečnica". Erb korení v pečatnom symbole niekdajšej obce Dubie, pochádzajúcom z roku 1784.

Na záver pripomíname podobizeň erbov, ktoré boli zaregistrované skôr:

Erb Kysuckého Nového Mesta má podobizeň: "v zelenom štíte striebroodetý svätý Jakub mladší, pravicou držiaci zlaté steblo ľanu a ľavicou valchový drúk". Ide o hagiografický motív s atribútmi svätca, svätého Jakuba mladšieho, podľa pečate mesta zo 17. stor.

Miestna časť Budatínska Lehota sa pýši erbom: "v striebornom štíte vpravo zo zelenej oblej pažite vyrastajúce na spoločnej zelenej listnatej stopke tri červené rozdielne kvety - vpravo ľaliovitý, uprostred tulipánovitý, vľavo zlatostredý šesťlupeňový". Nevšedná štylizácia troch neskutočných kvetov je presne podľa obecného pečatidla z roku 1784.

Späť

Najnovšie

24.03.2018 napísal dš

vystava

Obohatenie vyučovania v ZŠ Nábrežná

Obohatenie vyučovania v ZŠ Nábrežná, vernisáž v ZŠ Nábrežná.

Čítať ďalej…

22.03.2018 napísal dš

navst

Návšteva misionára z Tanzánie

Dňa 27. 2. a 1. 3. 2018 sme mali v ZŠ Dolinský potok vzácnu návštevu

Čítať ďalej…

20.03.2018 napísal dš

muzeum

Seniori na návšteve Kysuckého múzea v Čadci

V piatok 9. marca sa seniori z nášho zariadenia vybrali na návštevu Kysuckého múzea v Čadci, kde si pozreli výstavu „To vajíčko maľované, to je z lásky darované.“

Čítať ďalej…

19.03.2018 napísal dš

info

Farnosť sv. Jakuba informuje

Farnosť sv. Jakuba informuje - rozpis omší a iné.

Čítať ďalej…

18.03.2018 napísal dš

voda

Svetový deň vody

Pri príležitosti svetového dňa vody 21.3.2018 (streda) bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci poskytovať poradenské služby pre občanov.

Čítať ďalej…

16.03.2018 napísal dš

poriadky

Cestovné poriadky na rok 2018

Vo Zvestiach KNM sme postupne uverejňovali cestovné poriadky SAD a ŽSK. Tie však môžete nájsť aj na webovej stránke mesta vo formáte vhodnom pre tlač.

Čítať ďalej…

14.03.2018 napísal dš

erazmus

Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

Čítať ďalej…

12.03.2018 napísal dš

tyzden

Týždeň mozgu

Týždeň mozgu je názov medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR.

Čítať ďalej…

10.03.2018 napísal dš

pozemok

Opäť je tu súťaž o najkrajší priľahlý pozemok

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje IX. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)“. 

Čítať ďalej…

08.03.2018 napísal dš

info

Ministerstvo informuje spotrebiteľov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje spotrebiteľov o nebezpečnom akrylamide v potravinách.

Čítať ďalej…