Počasie

Dnes
Weather icon °C
Vietor: m/s
Vlhkosť:
Tlak: mb
Viditeľnosť: km

Spravodajstvo

Predstavujeme nové erby

05.11.2017 napísal dš

erby

Počas programu Dňa Dubia, 15. septembra, sa konala slávnostná heraldická ceremónia, uvedenie nových erbom. Na pódium v centrálnej časti Dubia vyšiel hlavný štátny radca pre heraldiku a herold Slovensko Ladislav Vrtel v slávnostnom odeve tabarde, s ním vystúpila pred všetkých prítomných i riaditeľka štátneho archívu Lenka Pavlíková. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo oficiálne predstavenie erbu OZ Dubie. Erb predal herold Slovenska Ladislav Vrtel zástupcom obyvateľov tejto malej časti KNM Ľubomírovi a Tatiane Jánoškovcom a zároveň im symbolicky položil žezlo na rameno, ako sa to robilo v minulosti pri ceremoniáli rytierov. Túto príležitosť využili i zástupcovia oboch kysuckonovomestských farností, ktoré tento rok tiež získali vlastný erb. Slávnostného ceremoniálu odovzdávania erbu sa zúčastnil vdp. Peter Holbička za Farnosť sv. Jakuba a mons. Ondrej Sandanus za Farnosť Panny Márie. V závere všetky erby požehnal pán Holbička a prekvapením pre prítomných bolo i odhalenie erbu na kameni, ktorý je novo osadený v centre Dubia.

Ako erby vyzerajú si môžete pozrieť na titulnej strane Zvestí KNM. Erb Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Panny Márie v KNM má podobu: "zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúci zlatý dvojitý procesiový kríž na striebornej žrdi, sprevádzaný striebornými písmenami K a M (iniciály patrónov filiálneho kostola v Radoli, svätých Konštantína - Cyrila a Metoda) – to všetko prevýšené striebornou, zlatom prepásanou ľaliou, zhora obopätou oblúkom dvanástich zlatých hviezd (symbol Panny Márie, jej Nepoškvrneného počatia, ktorej je zasvätený farský kostol a farnosť). Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre".

Erb Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Sv. Jakuba KNM má podobu: "v zelenom štíte medzi tromi striebornými, zlatom prepásanými ľaliami sú tri zlaté mušle. Nad štítom sa znáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre". Erb je zobrazením patróna kostola sv. Jakuba st., ktorého tradičným atribútom je mušľa a ľalia je symbolom Panny Márie.

Erb spoločnosti Občianske združenie Dubie má podobu: "v zelenom štíte zo zlatého návršia vyrastajúca zlatá čiernostredá a zlatolistá slnečnica". Erb korení v pečatnom symbole niekdajšej obce Dubie, pochádzajúcom z roku 1784.

Na záver pripomíname podobizeň erbov, ktoré boli zaregistrované skôr:

Erb Kysuckého Nového Mesta má podobizeň: "v zelenom štíte striebroodetý svätý Jakub mladší, pravicou držiaci zlaté steblo ľanu a ľavicou valchový drúk". Ide o hagiografický motív s atribútmi svätca, svätého Jakuba mladšieho, podľa pečate mesta zo 17. stor.

Miestna časť Budatínska Lehota sa pýši erbom: "v striebornom štíte vpravo zo zelenej oblej pažite vyrastajúce na spoločnej zelenej listnatej stopke tri červené rozdielne kvety - vpravo ľaliovitý, uprostred tulipánovitý, vľavo zlatostredý šesťlupeňový". Nevšedná štylizácia troch neskutočných kvetov je presne podľa obecného pečatidla z roku 1784.

Späť

Najnovšie

17.11.2017 napísal dš

lampiony

Deň materských škôl na Slovensku sme oslávili lampiónovým sprievodom

Každoročne v novembri sa Materská škola na Ulici 9. mája zapája do celoslovenského sviatku Dňa  materských škôl, ktorý bol vyhlásený MŠ SR.

Čítať ďalej…

15.11.2017 napísal dš

ocenenei

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji.

Čítať ďalej…

13.11.2017 napísal dš

bystrica

Návšteva orloja v Starej Bystrici

7. novembra 2017 sa vybrali seniori z Centra sociálnych služieb Kamence na návštevu do Starej Bystrice, aby si pozreli jeden z najmladších orlojov na svete.

Čítať ďalej…

11.11.2017 napísal dš

oktober

Október – mesiac úcty k starším

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme v Centre sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste prijali vzácnu návštevu.

Čítať ďalej…

09.11.2017 napísal dš

lektor

ZŠ Clementisova aj tento rok privítala anglického lektora!

Ray Sikorski si tentoraz svoj pobyt predĺžil o celý týždeň a venoval sa nielen našim starším žiakom, ale aj tým mladším.

Čítať ďalej…

07.11.2017 napísal dš

tekvicky

Tvorivé jesenné dielničky rukami detí, ich rodičov i starých rodičov

Dňa 26. októbra sa v Materskej škole na Ulici 9. mája v KNM v popoludňajších hodinách konali jesenné tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi.

Čítať ďalej…

05.11.2017 napísal dš

erby

Predstavujeme nové erby

Počas programu Dňa Dubia, 15. septembra, sa konala slávnostná heraldická ceremónia, uvedenie nových erbom.

Čítať ďalej…

03.11.2017 napísal dš

hp

Po stopách Harryho Pottera

Žiaci zo ZŠ Nábrežná, zo susednej ZŠ Radoľa a tiež z oravskej školy v Krušetnici tento školský rok spolu vycestovali do Veľkej Británie.

Čítať ďalej…

01.11.2017 napísal dš

dv

Ukončenie cyklistickej sezóny na dopravnom ihrisku Radosť

V rámci celoškolského projektu DV a Bezpečná škôlka medzi deti opäť zavítal dňa 25.10. 2017 nadporučík Peter Ondrejáš, aby si u detí overil praktické a teoretické poznatky z DV.

Čítať ďalej…

31.10.2017 napísal dš

mladi

Vyjadrili sa

Žiaci štyroch škôl (ZŠ Nábrežná, SŠ, SOŠ strojníka a Gymnázium KNM) sa stretli 10. – 11. októbra v mestskej knižnici na podujatí Vyjadri sa v KNM!.

Čítať ďalej…