Spravodajstvo

Predstavujeme nové erby

05.11.2017 napísal dš

erby

Počas programu Dňa Dubia, 15. septembra, sa konala slávnostná heraldická ceremónia, uvedenie nových erbom. Na pódium v centrálnej časti Dubia vyšiel hlavný štátny radca pre heraldiku a herold Slovensko Ladislav Vrtel v slávnostnom odeve tabarde, s ním vystúpila pred všetkých prítomných i riaditeľka štátneho archívu Lenka Pavlíková. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo oficiálne predstavenie erbu OZ Dubie. Erb predal herold Slovenska Ladislav Vrtel zástupcom obyvateľov tejto malej časti KNM Ľubomírovi a Tatiane Jánoškovcom a zároveň im symbolicky položil žezlo na rameno, ako sa to robilo v minulosti pri ceremoniáli rytierov. Túto príležitosť využili i zástupcovia oboch kysuckonovomestských farností, ktoré tento rok tiež získali vlastný erb. Slávnostného ceremoniálu odovzdávania erbu sa zúčastnil vdp. Peter Holbička za Farnosť sv. Jakuba a mons. Ondrej Sandanus za Farnosť Panny Márie. V závere všetky erby požehnal pán Holbička a prekvapením pre prítomných bolo i odhalenie erbu na kameni, ktorý je novo osadený v centre Dubia.

Ako erby vyzerajú si môžete pozrieť na titulnej strane Zvestí KNM. Erb Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Panny Márie v KNM má podobu: "zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúci zlatý dvojitý procesiový kríž na striebornej žrdi, sprevádzaný striebornými písmenami K a M (iniciály patrónov filiálneho kostola v Radoli, svätých Konštantína - Cyrila a Metoda) – to všetko prevýšené striebornou, zlatom prepásanou ľaliou, zhora obopätou oblúkom dvanástich zlatých hviezd (symbol Panny Márie, jej Nepoškvrneného počatia, ktorej je zasvätený farský kostol a farnosť). Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre".

Erb Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Sv. Jakuba KNM má podobu: "v zelenom štíte medzi tromi striebornými, zlatom prepásanými ľaliami sú tri zlaté mušle. Nad štítom sa znáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre". Erb je zobrazením patróna kostola sv. Jakuba st., ktorého tradičným atribútom je mušľa a ľalia je symbolom Panny Márie.

Erb spoločnosti Občianske združenie Dubie má podobu: "v zelenom štíte zo zlatého návršia vyrastajúca zlatá čiernostredá a zlatolistá slnečnica". Erb korení v pečatnom symbole niekdajšej obce Dubie, pochádzajúcom z roku 1784.

Na záver pripomíname podobizeň erbov, ktoré boli zaregistrované skôr:

Erb Kysuckého Nového Mesta má podobizeň: "v zelenom štíte striebroodetý svätý Jakub mladší, pravicou držiaci zlaté steblo ľanu a ľavicou valchový drúk". Ide o hagiografický motív s atribútmi svätca, svätého Jakuba mladšieho, podľa pečate mesta zo 17. stor.

Miestna časť Budatínska Lehota sa pýši erbom: "v striebornom štíte vpravo zo zelenej oblej pažite vyrastajúce na spoločnej zelenej listnatej stopke tri červené rozdielne kvety - vpravo ľaliovitý, uprostred tulipánovitý, vľavo zlatostredý šesťlupeňový". Nevšedná štylizácia troch neskutočných kvetov je presne podľa obecného pečatidla z roku 1784.

Späť

Najnovšie

17.01.2018 napísal dš

info

Farnosť sv. Jakuba informuje

Farnosť sv. Jakuba informuje - spoločné sväté spovede, rozpis omší a iné.

Čítať ďalej…

16.01.2018 napísal dš

zbierka

Únia žien opäť pomáhala

Tak, ako minulý rok, aj teraz, sa ženy z organizácie Únia žien Slovenska v Kys. Novom Meste rozhodli niekomu pomôcť. Veľa ľudí v seniorskom veku býva v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Čítať ďalej…

14.01.2018 napísal dš

psi

Zbierka pre opustené zvieratká

Nakoľko OZ U psej matere v Korni (psí útulok) nedostáva mesačný príspevok od miest a obcí, ako niektoré ine útulky, ale je odkazaný len na príspevky od darcov, prosíme ľudí o príspevok.

Čítať ďalej…

13.01.2018 napísal dš

koledy

Vianočný koledníci zo ZŠ Clementisova

S koledou nás do Centra sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste prišli navštíviť vianoční koledníci zo Základnej školy Clementisova.

Čítať ďalej…

12.01.2018 napísal dš

silvester

Silvestrovská zábava v CSS Kamence

Rozlúčka so starým rokom v Centre sociálnych služieb Kamence prebehla v predstihu už piatok 29. decembra 2017.

Čítať ďalej…

11.01.2018 napísal dš

vecera

Štedrá večera v CSS Kamence

Štedrý deň je posledným dňom príprav na vianočné sviatky, ktorých tajomnosť sprevádza celý vianočný čas. Na Štedrý deň, jeden z najkrajších dní v roku sa tešia všetci bez rozdielu veku.

Čítať ďalej…

09.01.2018 napísal dš

kniha

Kysuce na starých pohľadniciach

Proti prúdu. Kysuce na starých pohľadniciach. Nová kniha, ktorá proti prúdu rieky Kysuca navštívi takmer všetky obce a mestá na Kysuciach a priblíži nám ich starú tvár.

Čítať ďalej…

07.01.2018 napísal dš

vcelari

Slovenský zväz včelárov v KNM informuje

ZO Slovenského zväzu včelárov v KNM pozýva svojich členov a priaznivcov na Ples včelárov a výročnú členskú schôdzu.

Čítať ďalej…

05.01.2018 napísal dš

imatrik

Imatrikulácia a Čarovná noc prvákov na Suľkove

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden Suľkovský hrad... Počkať, počkať! Nepredbiehajme! Najskôr predsa imatrikulácia!

Čítať ďalej…

03.01.2018 napísal dš

projekty

Štyri projekty

Prehľad projektov, ktoré mestská knižnica zrealizovala v roku 2017

Čítať ďalej…