Spravodajstvo

Otvorenie jarnej cyklistickej sezóny na DI „Radosť“ v MŠ na Ulici 9.mája v KNM

14.05.2018 napísal dš

cyklo

Konečne prišla dlho očakávaná jar a s ňou aj otvorenie jarnej cyklistickej sezóny na  dopravnom  ihrisku  „Radosť“ pri MŠ 9. mája. Za dlhodobej dobrej spolupráce s OO DI v KNM   k nám prišiel dňa 24.4.2018 jeho riaditeľ -  major Peter Jarabica otvoriť jarnú cyklistickú sezónu. Otvorením DI „Radosť“ sme začali plniť ciele a aktivity z projektov „Bezpečná škôlka“ a projektu „Dopravné ihrisko Radosť“. Staršie deti uja policajta privítali priamo na dopravnom ihrisku, mladšie deti z balkónov. Oboznámil ich s pomôckami, ktoré policajti používajú pri svojej práci (terčík, baterka, píšťalka). Ďalej deťom vysvetlil pravidlá cestnej premávky, ako správne prechádzať cez vozovku, ako treba jazdiť – vpravo, správne reagovať na zvukové a svetelné signály, aké je dôležité používať reflexné prvky, reflexné vesty. U detí si overil poznatky z poznávania dopravných značiek. Deti tiež položili policajtovi niekoľko zvedavých otázok a potom predviedli svoje pohybové spôsobilosti v jazde na bicykloch, kolobežkách, odrážadlach, pričom dodržiavali a rešpektovali dopravné predpisy a dopravné značky. Niektoré si vyskúšali premávku na dopravnom ihrisku i v úlohe chodca, správne prechádzali po prechode na druhú stranu vozovky.
Dopravné ihrisko „Radosť“ bude otvorené po celý rok a deti si budú na ňom upevňovať, rozvíjať získané poznatky a zručnosti o dopravných predpisoch, dopravných značkách, upevňovať bezpečné jazdy  na detských dopravných prostriedkoch a plniť pripravené úlohy z projektov zamerané na dopravnú výchovu a bezpečnosť na vozovke.

Mária Janíková, uč. MŠ

Späť

Najnovšie

22.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme v ZŠ Dolinský potok

22. apríl si ľudia na celom svete už niekoľko desaťročí pripomínajú ako Deň Zeme. Ekologicky myslí aj naša škola, ktorá si v predstihu 20. 4. pripravila perfektné dopoludnie spojené so zábavou a prácou.

Čítať ďalej…

20.05.2018 napísal dš

den zeme

Zš Clementisova a Deň Zeme

Dňa 20.4. 2018 sa v ZŠ Clementisova už tradične konal Deň Zeme. Žiaci i učitelia 5.-9. ročníka sa ako každý rok aktívne zapojili do tejto významnej akcie.

Čítať ďalej…

19.05.2018 napísal dš

les

Les ukrytý v knihe

Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste sa znova s radosťou zapojila do kampane Les ukrytý v knihe. Témou v poradí ôsmeho ročníka projektu boli Príbehy napísané v letokruhoch.

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme a seniori

Prečo je práve 22. apríl Svetovým dňom Zeme? 22. apríla 1970 ekológovia v USA ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločným celosvetovým aktivitám na ochranu Zeme.

Čítať ďalej…

16.05.2018 napísal dš

pomoc

Pomoc prírode

Všetci dobre vieme, aký veľký význam majú pre prírodu obojživelníky. U nás sa vyskytuje viacero druhov týchto jedincov najmä žaby, teda bezchvosté obojživelníky, sú však veľmi ohrozované ľudskou činnosťou, a to konkrétne v čase kladenia vajíčok, automobilovou dopravou.

Čítať ďalej…

15.05.2018 napísal dš

hasici

Hasiči mali dve príležitosti na oslavu

V nedeľu 6.5. 2018 sa uskutočnila v Kysuckom Novom Meste v Kostole sv. Jakuba okresná oslava sv. Floriána, patróna hasičov.

Čítať ďalej…

13.05.2018 napísal dš

holandsko

Holandsko v kocke

Žiaci Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste navštívili v apríli krajinu tulipánov Holandsko. Prvý deň poznávacieho zájazdu strávili v Zaanse Schans.

Čítať ďalej…

12.05.2018 napísal dš

Deň slnečníc

Klub Sclerosis multiplex pri SZSM Kysucké Nové Mesto oznamuje, že dňa 16. mája 2018 bude prebiehať celoslovenská zbierka na podporu ľudí ktorí trpia chorobou Sclerosis multiplex Deň slnečníc.

Čítať ďalej…

10.05.2018 napísal dš

proj

Orešnice – projekt ZŠ Dolinský potok

ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky vytvorila nový projekt pod názvom Orešnice.

Čítať ďalej…