Spravodajstvo

Orešnice – projekt ZŠ Dolinský potok

10.05.2018 napísal dš

proj

ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky vytvorila nový projekt pod názvom Orešnice. Ide o skupinu dobrovoľníkov, ktorá pozostáva zo žiakov 4., 5. a 6. ročníka, ktorí bez nároku na odmenu budú po dobu niekoľkých rokov sadiť stromčeky na Kysuciach. Aby projekt mohol začať, tak nám Ing. Ján Vojtek v obci Rudina zabezpečil holinu, kde žiaci 20. 4. 2018 mohli spustiť svoju činnosť. Prišiel s úžasným nápadom, aby sa mohlo všetko zrealizovať ku Dňu Zeme (22. 04.). Ochotne a trpezlivo ukázal žiakom, ako majú vykopať jamku pre sadeničku. V priebehu pár hodín vysadili 600 kusov borovice lesnej (Pinus nigra). Bolo úžasné sledovať ich nadšenie z práce a vzájomnú spoluprácu starších žiakov s mladšími.

Naše Orešnice nielenže pracovali na výsadbe, ale zároveň absolvovali projektové vyučovanie, keď priamo v prírode mohli vidieť feromónové lapače so škodcami lykožrúta, ktorý je príčinou masívneho odlesňovania.

Ing. Ján Vojtek im ukázal rozdiel medzi lykožrútom smrekovým a lykožrútom severským, vysvetlil dôvody výrubu stromov, spôsob, ako lesník dokáže zistiť, že na pohľad zdravý strom je už nakazený škodcom. Ukázal im, kde sa pod kôrou nachádza lykožrút, kde kladie vajíčka a pod. Popritom sme mohli sledovať rôzne živočíchy – srny, jaštericu krátkohlavú, bystrušku fialovú, salamandru škvrnitú. Žiaci nachádzali aj rastliny, ktoré sme určovali – veternicu hájnu, záružlie močiarne, prvosienku jarnú, kysličku obyčajnú a i. Ďalej to boli aj stopy zvierat (srnca, diviaka a jeleňa lesného). Na konci práce čakala žiakov odmena v podobe vysadených stromčekov, dobrého pocitu z práce a hlavne dobrej atmosféry, ktorá panovala počas celého dňa. V najbližších týždňoch sa do lesa Orešníc vrátime a žiaci skontrolujú, koľko sadeníc sa ujalo a budú sa o ne starať. Tam ich bude čakať aj „ujo Jano“ – lesný pedagóg Ing. Ján Vojtek.

A prečo sa skupina nazýva Orešnice?

Názov je odvodený od OREŠNICE PERLAVEJ (Nucifraga caryocatactes), ktorá je povestná tým, že si robí zásoby „orieškov“. Stáva sa, že ak má zásob dosť, na niektoré zásobárne zabudne a zo zabudnutých semien vyrastú statné stromy. Orešnice sa teda neúmyselne zapájajú do výsadby stromov, ktorých semenami sa živia. Tak ako sa orešnica perlavá zapája do výsadby stromčekov, tak aj naše Orešnice bez nároku na odmenu sadia stromčeky.

Mgr. Janka Cibulková, Mgr. Zuzka Sládeková

Späť

Najnovšie

22.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme v ZŠ Dolinský potok

22. apríl si ľudia na celom svete už niekoľko desaťročí pripomínajú ako Deň Zeme. Ekologicky myslí aj naša škola, ktorá si v predstihu 20. 4. pripravila perfektné dopoludnie spojené so zábavou a prácou.

Čítať ďalej…

20.05.2018 napísal dš

den zeme

Zš Clementisova a Deň Zeme

Dňa 20.4. 2018 sa v ZŠ Clementisova už tradične konal Deň Zeme. Žiaci i učitelia 5.-9. ročníka sa ako každý rok aktívne zapojili do tejto významnej akcie.

Čítať ďalej…

19.05.2018 napísal dš

les

Les ukrytý v knihe

Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste sa znova s radosťou zapojila do kampane Les ukrytý v knihe. Témou v poradí ôsmeho ročníka projektu boli Príbehy napísané v letokruhoch.

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme a seniori

Prečo je práve 22. apríl Svetovým dňom Zeme? 22. apríla 1970 ekológovia v USA ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločným celosvetovým aktivitám na ochranu Zeme.

Čítať ďalej…

16.05.2018 napísal dš

pomoc

Pomoc prírode

Všetci dobre vieme, aký veľký význam majú pre prírodu obojživelníky. U nás sa vyskytuje viacero druhov týchto jedincov najmä žaby, teda bezchvosté obojživelníky, sú však veľmi ohrozované ľudskou činnosťou, a to konkrétne v čase kladenia vajíčok, automobilovou dopravou.

Čítať ďalej…

15.05.2018 napísal dš

hasici

Hasiči mali dve príležitosti na oslavu

V nedeľu 6.5. 2018 sa uskutočnila v Kysuckom Novom Meste v Kostole sv. Jakuba okresná oslava sv. Floriána, patróna hasičov.

Čítať ďalej…

13.05.2018 napísal dš

holandsko

Holandsko v kocke

Žiaci Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste navštívili v apríli krajinu tulipánov Holandsko. Prvý deň poznávacieho zájazdu strávili v Zaanse Schans.

Čítať ďalej…

12.05.2018 napísal dš

Deň slnečníc

Klub Sclerosis multiplex pri SZSM Kysucké Nové Mesto oznamuje, že dňa 16. mája 2018 bude prebiehať celoslovenská zbierka na podporu ľudí ktorí trpia chorobou Sclerosis multiplex Deň slnečníc.

Čítať ďalej…

10.05.2018 napísal dš

proj

Orešnice – projekt ZŠ Dolinský potok

ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky vytvorila nový projekt pod názvom Orešnice.

Čítať ďalej…