Spravodajstvo

Materská škola na Ulici 9. mája získala nový šat

13.12.2017 napísal dš

skolka

files/obrazky/spravodajstvo 2017/december/siea.png

files/obrazky/spravodajstvo 2017/december/op KZP.png

 

files/obrazky/spravodajstvo 2017/december/eu rozvoja.jpg

 

 

Materská škola na Ulici 9. mája dostala v tomto roku nový šat. Veľká rekonštrukcia sa konala v čase od februára do septembra 2017. Náklady na stavba predstavovali sumu 196 667,72 €, z toho refundácia na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predstavovala čiastku 167 423,42 €. Projekt niesol názov "Obnova komplexu MŠ 9. mája č. 1292 v KNM."Zateplili sa 2 budovy MŠ  i hospodárska budova, urobili sa nové strešné plochy, budovy získali tiež pestrofarebnú fasádu dotvorenú na prázdnych stenových plochách detskými postavičkami. V hospodárskej budove sa vymenili staré drevené okná za nové plastové. Doteraz krytá drevená pergola, ktorá spájala dva pavilóny MŠ bola odstránená a nanovo bola vymurovaná, pričom ju doplnili aj vykurovacími telesami a novými dverami, ktorými sa vchádza do jednotlivých miestností pavilónu hospodárskej budovy. Vo všetkých priestoroch boli vymenené osvetľovacie telesá v počte 233 kusov. Boli vydláždené vonkajšie schodištia, ktoré sú prekryté novými prístreškami. V budove č. 2 je zabudovaná bezbariérová rampa. Materská škola je dnes v novom pestrom šate a veríme, že predpokladané šetrenie financií, čo bolo zámerom tohto projektu, bude efektívnou realitou. Vďaka zato patrí nášmu zriaďovateľovi Mestu KNM a jeho zamestnancom, ktorí dohliadali na splnenie termínov a kvalitu odvedených prác. Všetky rekonštrukčné práce sa vykonávali počas prevádzky MŠ, čo si vyžadovalo veľké úsilie pedagogických i nepedagogických zamestnancov, aby sa predišlo úrazu a ustrážila sa bezpečnosť detí a rodičov pri ich príchode a odchode z MŠ. I v takýchto sťažených podmienkach - počas rekonštrukčných prác sme vyšli rodičom v ústrety a zabezpečili im riadnu prevádzku MŠ i počas letných školských prázdnin. V rámci jedného augustového dňa sme zorganizovali brigádu na úpravu školského dvora a estetiky interiéru, aby deti mohli nastúpiť v riadnom termíne opäť do už vynovenej MŠ. Veľká vďaka patrí i riaditeľke MŠ PhDr. Elene Gavlákovej, ktorá spolupracovala so zriaďovateľom a nad rámec svojho pracovného času bola vždy v práci a k dispozícii firme a jej zamestnancom, ktorí dané práce prevádzali do večerných hodín i počas víkendov. Ale i napriek týmto uvedeným skutočnostiam riaditeľkine slová boli: „Snaha a vynaložené úsilie sa vyplatili, lebo MŠ sme premenili na novú, modernú zodpovedajúcu požiadavkám súčasnej doby“.

A. Slivková

Späť

Najnovšie

14.01.2018 napísal dš

psi

Zbierka pre opustené zvieratká

Nakoľko OZ U psej matere v Korni (psí útulok) nedostáva mesačný príspevok od miest a obcí, ako niektoré ine útulky, ale je odkazaný len na príspevky od darcov, prosíme ľudí o príspevok.

Čítať ďalej…

13.01.2018 napísal dš

koledy

Vianočný koledníci zo ZŠ Clementisova

S koledou nás do Centra sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste prišli navštíviť vianoční koledníci zo Základnej školy Clementisova.

Čítať ďalej…

12.01.2018 napísal dš

silvester

Silvestrovská zábava v CSS Kamence

Rozlúčka so starým rokom v Centre sociálnych služieb Kamence prebehla v predstihu už piatok 29. decembra 2017.

Čítať ďalej…

11.01.2018 napísal dš

vecera

Štedrá večera v CSS Kamence

Štedrý deň je posledným dňom príprav na vianočné sviatky, ktorých tajomnosť sprevádza celý vianočný čas. Na Štedrý deň, jeden z najkrajších dní v roku sa tešia všetci bez rozdielu veku.

Čítať ďalej…

09.01.2018 napísal dš

kniha

Kysuce na starých pohľadniciach

Proti prúdu. Kysuce na starých pohľadniciach. Nová kniha, ktorá proti prúdu rieky Kysuca navštívi takmer všetky obce a mestá na Kysuciach a priblíži nám ich starú tvár.

Čítať ďalej…

07.01.2018 napísal dš

vcelari

Slovenský zväz včelárov v KNM informuje

ZO Slovenského zväzu včelárov v KNM pozýva svojich členov a priaznivcov na Ples včelárov a výročnú členskú schôdzu.

Čítať ďalej…

05.01.2018 napísal dš

imatrik

Imatrikulácia a Čarovná noc prvákov na Suľkove

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden Suľkovský hrad... Počkať, počkať! Nepredbiehajme! Najskôr predsa imatrikulácia!

Čítať ďalej…

03.01.2018 napísal dš

projekty

Štyri projekty

Prehľad projektov, ktoré mestská knižnica zrealizovala v roku 2017

Čítať ďalej…

01.01.2018 napísal dš

koncert

Vianočný koncert ZUŠky

Dňa 18.12.2017 patrilo vianočne vyzdobené javisko v dome kultúry žiakom a pedagógom ZUŠ v KNM. Konal sa Vianočný koncert ZUŠky

Čítať ďalej…

30.12.2017 napísal dš

dod

Deň otvorených dverí v CSS Kamence

Centrum sociálnych služieb Kamence otvorilo svoje dvere v stredu 13. decembra 2017 pri príležitosti Dňa otvorených dverí pre širokú verejnosť i pre tých, ktorí sa možno len náhodou zastavili, aby spoločne s nami prežili jeden krásny deň plný nádherných okamihov, príjemných stretnutí a bohatého kultúrneho programu.

Čítať ďalej…