Spravodajstvo

Materská škola na Ulici 9. mája získala nový šat

13.12.2017 napísal dš

skolka

files/obrazky/spravodajstvo 2017/december/siea.png

files/obrazky/spravodajstvo 2017/december/op KZP.png

 

files/obrazky/spravodajstvo 2017/december/eu rozvoja.jpg

 

 

Materská škola na Ulici 9. mája dostala v tomto roku nový šat. Veľká rekonštrukcia sa konala v čase od februára do septembra 2017. Náklady na stavba predstavovali sumu 196 667,72 €, z toho refundácia na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predstavovala čiastku 167 423,42 €. Projekt niesol názov "Obnova komplexu MŠ 9. mája č. 1292 v KNM."Zateplili sa 2 budovy MŠ  i hospodárska budova, urobili sa nové strešné plochy, budovy získali tiež pestrofarebnú fasádu dotvorenú na prázdnych stenových plochách detskými postavičkami. V hospodárskej budove sa vymenili staré drevené okná za nové plastové. Doteraz krytá drevená pergola, ktorá spájala dva pavilóny MŠ bola odstránená a nanovo bola vymurovaná, pričom ju doplnili aj vykurovacími telesami a novými dverami, ktorými sa vchádza do jednotlivých miestností pavilónu hospodárskej budovy. Vo všetkých priestoroch boli vymenené osvetľovacie telesá v počte 233 kusov. Boli vydláždené vonkajšie schodištia, ktoré sú prekryté novými prístreškami. V budove č. 2 je zabudovaná bezbariérová rampa. Materská škola je dnes v novom pestrom šate a veríme, že predpokladané šetrenie financií, čo bolo zámerom tohto projektu, bude efektívnou realitou. Vďaka zato patrí nášmu zriaďovateľovi Mestu KNM a jeho zamestnancom, ktorí dohliadali na splnenie termínov a kvalitu odvedených prác. Všetky rekonštrukčné práce sa vykonávali počas prevádzky MŠ, čo si vyžadovalo veľké úsilie pedagogických i nepedagogických zamestnancov, aby sa predišlo úrazu a ustrážila sa bezpečnosť detí a rodičov pri ich príchode a odchode z MŠ. I v takýchto sťažených podmienkach - počas rekonštrukčných prác sme vyšli rodičom v ústrety a zabezpečili im riadnu prevádzku MŠ i počas letných školských prázdnin. V rámci jedného augustového dňa sme zorganizovali brigádu na úpravu školského dvora a estetiky interiéru, aby deti mohli nastúpiť v riadnom termíne opäť do už vynovenej MŠ. Veľká vďaka patrí i riaditeľke MŠ PhDr. Elene Gavlákovej, ktorá spolupracovala so zriaďovateľom a nad rámec svojho pracovného času bola vždy v práci a k dispozícii firme a jej zamestnancom, ktorí dané práce prevádzali do večerných hodín i počas víkendov. Ale i napriek týmto uvedeným skutočnostiam riaditeľkine slová boli: „Snaha a vynaložené úsilie sa vyplatili, lebo MŠ sme premenili na novú, modernú zodpovedajúcu požiadavkám súčasnej doby“.

A. Slivková

Späť

Najnovšie

22.03.2018 napísal dš

navst

Návšteva misionára z Tanzánie

Dňa 27. 2. a 1. 3. 2018 sme mali v ZŠ Dolinský potok vzácnu návštevu

Čítať ďalej…

20.03.2018 napísal dš

muzeum

Seniori na návšteve Kysuckého múzea v Čadci

V piatok 9. marca sa seniori z nášho zariadenia vybrali na návštevu Kysuckého múzea v Čadci, kde si pozreli výstavu „To vajíčko maľované, to je z lásky darované.“

Čítať ďalej…

19.03.2018 napísal dš

info

Farnosť sv. Jakuba informuje

Farnosť sv. Jakuba informuje - rozpis omší a iné.

Čítať ďalej…

18.03.2018 napísal dš

voda

Svetový deň vody

Pri príležitosti svetového dňa vody 21.3.2018 (streda) bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci poskytovať poradenské služby pre občanov.

Čítať ďalej…

16.03.2018 napísal dš

poriadky

Cestovné poriadky na rok 2018

Vo Zvestiach KNM sme postupne uverejňovali cestovné poriadky SAD a ŽSK. Tie však môžete nájsť aj na webovej stránke mesta vo formáte vhodnom pre tlač.

Čítať ďalej…

14.03.2018 napísal dš

erazmus

Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

Čítať ďalej…

12.03.2018 napísal dš

tyzden

Týždeň mozgu

Týždeň mozgu je názov medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR.

Čítať ďalej…

10.03.2018 napísal dš

pozemok

Opäť je tu súťaž o najkrajší priľahlý pozemok

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje IX. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)“. 

Čítať ďalej…

08.03.2018 napísal dš

info

Ministerstvo informuje spotrebiteľov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje spotrebiteľov o nebezpečnom akrylamide v potravinách.

Čítať ďalej…

06.03.2018 napísal dš

spomienka

Smútočné stretnutie

Ani občania nášho mesta neostali ľahostajní voči aktuálnej smutnej udalosti. Mnohí navštívili smútočný pochod v Žiline a iní zapálili sviečku na pamiatku dvoch mladých ľudí na Námestí slobody pri soche sv. Jakuba.

Čítať ďalej…