Spravodajstvo

Gymnázium píše 60 ročnú históriu

01.12.2017 napísal dš

gymnazium

Na začiatku školského roku 1957/1958 vzniká samostatná JSŠ v KNM, škola sa mení a v roku 1962 dostáva názov Stredná všeobecno-vzdelávacia škola v KNM. Dekrétom MŠ SSR bolo od 1.9.1969 zriadené Gymnázium v KNM. Tento názov nesie dodnes. Na začiatku dejín školy sa vyučovalo na vtedajšej Osemročnej strednej škole na Vajanského ulici, neskôr v novopostavenej budove ZDŠ na Ulici kpt. Nálepku (dnes Nábrežná), ale i v odborných učebniach a laboratóriách na Komenského ulici. V školskom roku 1997/1998 sa rozšírili priestory gymnázia o budovu na Ulici Jesenského, kde je dnešné sídlo školy. Počas života školy sa na poste riaditeľa postupne vystriedali: O. Suchánek, J. Jamriška, J. Letko, L. Lisko, RNDr. R. Haluška, Mgr. V. Studený, Mgr. J. Chládecká, PaedDr. E. Frišová, Mgr. J. Pieronová. V týchto dňoch vedie školu Mgr. Milan Slivka. Počet pedagógov pôsobiacich na gymnáziu sa blíži k stovke. Brány školy za uplynulých 60 rokov opustilo 4 419 žiakov.
Dnes navštevuje školu 225 žiakov, ktorých vzdeláva 21 členný kolektív pedagógov. Vzdelávajú žiakov, pripravujú ich na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na vysokoškolské štúdium. Nie je to však len o vyučovacích hodinách, štúdium je obohatené o rôzne vzdelávacie aktivity, exkurzie, besedy, súťaže, projekty a pod. Spomeniem len niektoré: Zelená škola, Študentská kvapka krvi, Deň slovenskej kultúry, Vianočné trhy, Živá knižnica atď.
Odmenou pre pedagógov za ich prácu a študentov za ich úsilie sú výsledky maturitných skúšok. Gymnázium v KNM sa dlhodobo umiestňuje na prvých priečkach rebríčka, ktorý porovnáva výsledky maturitných skúšok gymnázií v Žilinskom kraji. Aj prijatie absolventov nášho gymnázia na vysoké školy každoročne presahuje 90 %.
No zhrnúť celú históriu, spomenúť úspešné projekty, prezentovať najlepších žiakov nie je možné na týchto pár riadkoch. Veď 60 rokov je pekný vek, ale v prípade tejto školy nejde o dôchodcovský vek. Naopak, škola mladne svojimi žiakmi a je moderná v oblasti vzdelávania, vyučovacích pomôcok a techniky. Krásnych 60 rokov si pripomenuli študenti a pozvaní hostia dňa 16. novembra v dome kultúry. V úvode moderátori stručne zhrnuli najdôležitejšie medzníky vzdelávacej inštitúcie. Potom riaditeľ privítal vzácnych hostí z mesta, VÚC i Okresného úradu, ktorí povedali oslávenkyni pár milých slov a popriali jej všetko dobré do budúcnosti. Do popredia však vynikli poďakovania. Tie patrili všetkých pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí prispeli k jej rozvoju a vzdelávaniu mladých ľudí. Niektorých z nich odmenil Milan Slivka ďakovným listom. Ďalšiu hodinu programu vyplnili študenti, ktorí oslávili jubileum gymnázia hudbou, tancom, spevom, poéziou i humornými scénkami. Na pódiu sa vystriedali žiaci všetkých ročníkov, aby pobavili prítomných. Slávnostná akadémia bola ukončená recepciou, kde si mnohí zaspomínali na štúdium na škole, pozdravili a poďakovali sa osobne svojim bývalým učiteľom a ostali pri družnom rozhovore.
Na záver mi neostáva nič iné, len tiež zablahoželať šesťdesiatničke všetko dobré do ďalších rokov, usilovných a úspešných žiakov, húževnatých a dobrých pedagógov a v neposlednom rade i dostatok finančných prostriedkov na svoj neustály rast.

Späť

Najnovšie

25.05.2018 napísal dš

s lesnikom

Stretnutie s pánom lesníkom

Dňa 14. 05. 2018 navštívil Materskú školu na Ulici 9. mája lesník a lesný pedagóg Ing. Ján Vojtek. Prišiel na stretnutie s našimi predškolákmi a nebolo to len tak nejaké stretnutie.

Čítať ďalej…

24.05.2018 napísal dš

den matiek

Detičky z materskej škôlky a seniori oslavovali Deň matiek

Pri príležitosti Dňa matiek navštívili Centrum sociálnych služieb Kamence detičky z Materskej školy 9. mája z Kysuckého Nového Mesta.

Čítať ďalej…

22.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme v ZŠ Dolinský potok

22. apríl si ľudia na celom svete už niekoľko desaťročí pripomínajú ako Deň Zeme. Ekologicky myslí aj naša škola, ktorá si v predstihu 20. 4. pripravila perfektné dopoludnie spojené so zábavou a prácou.

Čítať ďalej…

20.05.2018 napísal dš

den zeme

Zš Clementisova a Deň Zeme

Dňa 20.4. 2018 sa v ZŠ Clementisova už tradične konal Deň Zeme. Žiaci i učitelia 5.-9. ročníka sa ako každý rok aktívne zapojili do tejto významnej akcie.

Čítať ďalej…

19.05.2018 napísal dš

les

Les ukrytý v knihe

Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste sa znova s radosťou zapojila do kampane Les ukrytý v knihe. Témou v poradí ôsmeho ročníka projektu boli Príbehy napísané v letokruhoch.

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme a seniori

Prečo je práve 22. apríl Svetovým dňom Zeme? 22. apríla 1970 ekológovia v USA ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločným celosvetovým aktivitám na ochranu Zeme.

Čítať ďalej…

16.05.2018 napísal dš

pomoc

Pomoc prírode

Všetci dobre vieme, aký veľký význam majú pre prírodu obojživelníky. U nás sa vyskytuje viacero druhov týchto jedincov najmä žaby, teda bezchvosté obojživelníky, sú však veľmi ohrozované ľudskou činnosťou, a to konkrétne v čase kladenia vajíčok, automobilovou dopravou.

Čítať ďalej…

15.05.2018 napísal dš

hasici

Hasiči mali dve príležitosti na oslavu

V nedeľu 6.5. 2018 sa uskutočnila v Kysuckom Novom Meste v Kostole sv. Jakuba okresná oslava sv. Floriána, patróna hasičov.

Čítať ďalej…

13.05.2018 napísal dš

holandsko

Holandsko v kocke

Žiaci Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste navštívili v apríli krajinu tulipánov Holandsko. Prvý deň poznávacieho zájazdu strávili v Zaanse Schans.

Čítať ďalej…