Spravodajstvo

Gymnázium píše 60 ročnú históriu

01.12.2017 napísal dš

gymnazium

Na začiatku školského roku 1957/1958 vzniká samostatná JSŠ v KNM, škola sa mení a v roku 1962 dostáva názov Stredná všeobecno-vzdelávacia škola v KNM. Dekrétom MŠ SSR bolo od 1.9.1969 zriadené Gymnázium v KNM. Tento názov nesie dodnes. Na začiatku dejín školy sa vyučovalo na vtedajšej Osemročnej strednej škole na Vajanského ulici, neskôr v novopostavenej budove ZDŠ na Ulici kpt. Nálepku (dnes Nábrežná), ale i v odborných učebniach a laboratóriách na Komenského ulici. V školskom roku 1997/1998 sa rozšírili priestory gymnázia o budovu na Ulici Jesenského, kde je dnešné sídlo školy. Počas života školy sa na poste riaditeľa postupne vystriedali: O. Suchánek, J. Jamriška, J. Letko, L. Lisko, RNDr. R. Haluška, Mgr. V. Studený, Mgr. J. Chládecká, PaedDr. E. Frišová, Mgr. J. Pieronová. V týchto dňoch vedie školu Mgr. Milan Slivka. Počet pedagógov pôsobiacich na gymnáziu sa blíži k stovke. Brány školy za uplynulých 60 rokov opustilo 4 419 žiakov.
Dnes navštevuje školu 225 žiakov, ktorých vzdeláva 21 členný kolektív pedagógov. Vzdelávajú žiakov, pripravujú ich na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na vysokoškolské štúdium. Nie je to však len o vyučovacích hodinách, štúdium je obohatené o rôzne vzdelávacie aktivity, exkurzie, besedy, súťaže, projekty a pod. Spomeniem len niektoré: Zelená škola, Študentská kvapka krvi, Deň slovenskej kultúry, Vianočné trhy, Živá knižnica atď.
Odmenou pre pedagógov za ich prácu a študentov za ich úsilie sú výsledky maturitných skúšok. Gymnázium v KNM sa dlhodobo umiestňuje na prvých priečkach rebríčka, ktorý porovnáva výsledky maturitných skúšok gymnázií v Žilinskom kraji. Aj prijatie absolventov nášho gymnázia na vysoké školy každoročne presahuje 90 %.
No zhrnúť celú históriu, spomenúť úspešné projekty, prezentovať najlepších žiakov nie je možné na týchto pár riadkoch. Veď 60 rokov je pekný vek, ale v prípade tejto školy nejde o dôchodcovský vek. Naopak, škola mladne svojimi žiakmi a je moderná v oblasti vzdelávania, vyučovacích pomôcok a techniky. Krásnych 60 rokov si pripomenuli študenti a pozvaní hostia dňa 16. novembra v dome kultúry. V úvode moderátori stručne zhrnuli najdôležitejšie medzníky vzdelávacej inštitúcie. Potom riaditeľ privítal vzácnych hostí z mesta, VÚC i Okresného úradu, ktorí povedali oslávenkyni pár milých slov a popriali jej všetko dobré do budúcnosti. Do popredia však vynikli poďakovania. Tie patrili všetkých pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí prispeli k jej rozvoju a vzdelávaniu mladých ľudí. Niektorých z nich odmenil Milan Slivka ďakovným listom. Ďalšiu hodinu programu vyplnili študenti, ktorí oslávili jubileum gymnázia hudbou, tancom, spevom, poéziou i humornými scénkami. Na pódiu sa vystriedali žiaci všetkých ročníkov, aby pobavili prítomných. Slávnostná akadémia bola ukončená recepciou, kde si mnohí zaspomínali na štúdium na škole, pozdravili a poďakovali sa osobne svojim bývalým učiteľom a ostali pri družnom rozhovore.
Na záver mi neostáva nič iné, len tiež zablahoželať šesťdesiatničke všetko dobré do ďalších rokov, usilovných a úspešných žiakov, húževnatých a dobrých pedagógov a v neposlednom rade i dostatok finančných prostriedkov na svoj neustály rast.

Späť

Najnovšie

13.12.2017 napísal dš

skolka

Materská škola na Ulici 9. mája získala nový šat

Materská škola na Ulici 9. mája dostala v tomto roku nový šat. Veľká rekonštrukcia sa konala v čase od februára do septembra 2017

Čítať ďalej…

12.12.2017 napísal dš

mikulas

Mikuláš v Materskej škole na Ulici 9. mája

Zima konečne vystrčila svoje mrazivé drápky a ukázala svoju bielu tvár. A to sa už celá MŠ začala pripravovať na príchod Mikuláša.

Čítať ďalej…

11.12.2017 napísal dš

cervene stuzky

Červená stužka na SOŠ strojníckej

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 1. septembra 2017 a vyvrcholil 1. decembra 2017 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Čítať ďalej…

09.12.2017 napísal dš

Poďakovanie a oznam

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami sa chce poďakovať Mestu KNM pod vedením primátora mesta Ing. Jána Hartela a mestskému zastupiteľstvu v KNM za poskytnutie priestorov a finančnú pomoc v DC Klub 75, kde sa spoločne stretávame s našimi členmi každú stredu o 14.00 hod.

Čítať ďalej…

07.12.2017 napísal dš

vianoce

Podujatia s nádychom Vianoc

Na nastávajúcich 7 dní sú pre vás pripravené podujatia s vôňou Vianoc - Dotyk zimy, Adventný kalendár, Kúzelná noc, Vianočný punč v Dubí, Vianočné trhy žiakov a mnoho iného.

Čítať ďalej…

06.12.2017 napísal dš

zabava

Katarínska zábava pre seniorov

Svojou vôňou a chuťou všetkých prilákal a rozohrial horúci punč.

Čítať ďalej…

04.12.2017 napísal dš

drot

V MŠ 9.mája sme vyrábali darčeky z drôtiku

Deti MŠ na Ulici 9. mája sa zoznámili opäť s ďalším novým netradičným remeslom „Drôtovanie“, ktorému predchádzalo remeslo „Práca s hlinou“ a „Prútikárstvo“.

Čítať ďalej…

03.12.2017 napísal dš

den

Deti z MŠ 9. mája roztancovali svojich starkých

Starší ľudia sú nositeľmi rozvážnosti, skúsenosti a  múdrosti. Túto životnú múdrosť si všetci pripomíname  práve v jesenných mesiacoch.

Čítať ďalej…

01.12.2017 napísal dš

gymnazium

Gymnázium píše 60 ročnú históriu

Dnes navštevuje školu 225 žiakov, ktorých vzdeláva 21 členný kolektív pedagógov. Vzdelávajú žiakov, pripravujú ich na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a k vysokoškolskému štúdiu.

Čítať ďalej…