Spravodajstvo

Gymnázium píše 60 ročnú históriu

01.12.2017 napísal dš

gymnazium

Na začiatku školského roku 1957/1958 vzniká samostatná JSŠ v KNM, škola sa mení a v roku 1962 dostáva názov Stredná všeobecno-vzdelávacia škola v KNM. Dekrétom MŠ SSR bolo od 1.9.1969 zriadené Gymnázium v KNM. Tento názov nesie dodnes. Na začiatku dejín školy sa vyučovalo na vtedajšej Osemročnej strednej škole na Vajanského ulici, neskôr v novopostavenej budove ZDŠ na Ulici kpt. Nálepku (dnes Nábrežná), ale i v odborných učebniach a laboratóriách na Komenského ulici. V školskom roku 1997/1998 sa rozšírili priestory gymnázia o budovu na Ulici Jesenského, kde je dnešné sídlo školy. Počas života školy sa na poste riaditeľa postupne vystriedali: O. Suchánek, J. Jamriška, J. Letko, L. Lisko, RNDr. R. Haluška, Mgr. V. Studený, Mgr. J. Chládecká, PaedDr. E. Frišová, Mgr. J. Pieronová. V týchto dňoch vedie školu Mgr. Milan Slivka. Počet pedagógov pôsobiacich na gymnáziu sa blíži k stovke. Brány školy za uplynulých 60 rokov opustilo 4 419 žiakov.
Dnes navštevuje školu 225 žiakov, ktorých vzdeláva 21 členný kolektív pedagógov. Vzdelávajú žiakov, pripravujú ich na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na vysokoškolské štúdium. Nie je to však len o vyučovacích hodinách, štúdium je obohatené o rôzne vzdelávacie aktivity, exkurzie, besedy, súťaže, projekty a pod. Spomeniem len niektoré: Zelená škola, Študentská kvapka krvi, Deň slovenskej kultúry, Vianočné trhy, Živá knižnica atď.
Odmenou pre pedagógov za ich prácu a študentov za ich úsilie sú výsledky maturitných skúšok. Gymnázium v KNM sa dlhodobo umiestňuje na prvých priečkach rebríčka, ktorý porovnáva výsledky maturitných skúšok gymnázií v Žilinskom kraji. Aj prijatie absolventov nášho gymnázia na vysoké školy každoročne presahuje 90 %.
No zhrnúť celú históriu, spomenúť úspešné projekty, prezentovať najlepších žiakov nie je možné na týchto pár riadkoch. Veď 60 rokov je pekný vek, ale v prípade tejto školy nejde o dôchodcovský vek. Naopak, škola mladne svojimi žiakmi a je moderná v oblasti vzdelávania, vyučovacích pomôcok a techniky. Krásnych 60 rokov si pripomenuli študenti a pozvaní hostia dňa 16. novembra v dome kultúry. V úvode moderátori stručne zhrnuli najdôležitejšie medzníky vzdelávacej inštitúcie. Potom riaditeľ privítal vzácnych hostí z mesta, VÚC i Okresného úradu, ktorí povedali oslávenkyni pár milých slov a popriali jej všetko dobré do budúcnosti. Do popredia však vynikli poďakovania. Tie patrili všetkých pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí prispeli k jej rozvoju a vzdelávaniu mladých ľudí. Niektorých z nich odmenil Milan Slivka ďakovným listom. Ďalšiu hodinu programu vyplnili študenti, ktorí oslávili jubileum gymnázia hudbou, tancom, spevom, poéziou i humornými scénkami. Na pódiu sa vystriedali žiaci všetkých ročníkov, aby pobavili prítomných. Slávnostná akadémia bola ukončená recepciou, kde si mnohí zaspomínali na štúdium na škole, pozdravili a poďakovali sa osobne svojim bývalým učiteľom a ostali pri družnom rozhovore.
Na záver mi neostáva nič iné, len tiež zablahoželať šesťdesiatničke všetko dobré do ďalších rokov, usilovných a úspešných žiakov, húževnatých a dobrých pedagógov a v neposlednom rade i dostatok finančných prostriedkov na svoj neustály rast.

Späť

Najnovšie

24.02.2018 napísal dš

centrum

Bezplatné poradenstvo v Kysuckom Novom Meste

Centrum sociálnych služieb Fantázia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ako poskytovateľ sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím, má vo svojej kompetencii aj poskytovanie základného sociálneho poradenstva.

Čítať ďalej…

22.02.2018 napísal dš

stretnutei

Petičný výbor vyhodnocoval harmonogram prác

V pondelok 12. februára preto navštívil mestský úrad v KNM riaditeľ sekcie cestnej dopravy a komunikácií Peter Varga, MBA, MSc. a vedúci oddelenia investičnej prípravy diaľnic Ing. Tomáš Pollák. Stretnutia sa zúčastnili tiež zástupcovia petičného výboru Ľubomír Jánoška, Ján Hartel, Jozef Grapa, Matej Fabšík a Anna Mičianová.

Čítať ďalej…

19.02.2018 napísal dš

karneval

Karneval v MŠ na Ulici 9. mája

Čas fašiangový sa pomaly kráti a už tradične každý rok v tomto období organizujeme v MŠ Kamence karneval.

Čítať ďalej…

18.02.2018 napísal dš

karneval

Karneval v MŠ Litovelská

Je už peknou tradíciou v materskej škole Litovelská každoročne realizovať fašiangový karneval pre deti. Tak tomu bolo aj 6.2. 2018 dopoludnia.

Čítať ďalej…

16.02.2018 napísal dš

dc

Výročná členská schôdza Denného centra Klub 75

Seniori Denného centra Klub 75 dňa 31.1. 2018 na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala v dome kultúry v Kysuckom Novom Meste, bilancovali svoje aktivity za rok 2017.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

2

Komu môžete darovať 2 percenta z daní v KNM?

Vaše dane môžu pomôcť! Darujte 2 % zo svojich daní pre občianske združenia v našom meste a podporte ich činnosť na poli kultúry,vzdelávania, športu, umenia či sociálnej práce.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

testovanie

Testovanie 5

Dňa 22.11. 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Vedomosti sa overovali z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

ms kom

Zimné radosti a športy so Snehuľkou a Snehuľkom

Aj keď sneh prišiel neskoro a iba na chvíľu, deti z Materskej školy na Komenského ulici a z Budatínskej Lehoty sa veľmi potešili.

Čítať ďalej…

10.02.2018 napísal dš

tabo

Na letný tábor môžete myslieť už dnes

Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste už niekoľko rokov organizuje letné tábory pri mori. Je to skvelá príležitosť skĺbiť zábavu s poznávaním nových krajín a ich kultúr.

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

yc

Novinka pre mladých

Mládežnícky parlament býva zakladaný aktívnymi mladými ľuďmi, ktorí majú chuť niečo vo svojom meste zmeniť respektíve ho istým pričinením formovať.

Čítať ďalej…