Spravodajstvo

Deviataci zvládli skúšky nadpriemerne

01.07.2017 napísal dš

monitor

 

Dňa 5. apríla 2017 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave uskutočnil celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.  Zapojených bolo 36 535 žiakov zo 1 437 základných škôl SR.
Priemerná úspešnosť testu z matematiky bola 56,4 %. Žiaci našich základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť až 67,06 %. Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry bol 61,2 % a žiaci z troch ZŠ v našom meste mali priemernú úspešnosť 67,73 %. Zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM sa v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov v predmete matematika najviac darilo žiakom ZŠ Clementisova a v predmete Slovenský jazyk a literatúra žiakom zo ZŠ Dolinský potok. 
Výsledky žiakov v Testovaní 9 sú v našom meste už dlhodobo nad celoslovenským priemerom. Všetkým žiakom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov na stredných školách, ktoré si vybrali. Poďakovanie patrí riadiacim zamestnancom ako aj pedagógom za ich zodpovedný prístup k príprave žiakov na dôležité celoslovenské testovanie.
Výsledky ZŠ z jednotlivých predmetov sú zverejnené na webovom sídle NÚCEM Bratislava: http://vysledky.nucem.sk/

 

 

Späť

Najnovšie

20.11.2017 napísal dš

Telocvičňa v rukách druhákov

Počas chladných jesenných dní sa druhý ročník ZŠ Nábrežná zapojil do relaxačno-športového dopoludnia pod názvom RÝCHLY A OBRATNÝ.

Čítať ďalej…

19.11.2017 napísal dš

sarkany

Jesenná šarkaniáda

Deti v ŠKD pri ZŠ Clementisova si užívali jeseň plnými dúškami.

Čítať ďalej…

17.11.2017 napísal dš

lampiony

Deň materských škôl na Slovensku sme oslávili lampiónovým sprievodom

Každoročne v novembri sa Materská škola na Ulici 9. mája zapája do celoslovenského sviatku Dňa  materských škôl, ktorý bol vyhlásený MŠ SR.

Čítať ďalej…

15.11.2017 napísal dš

ocenenei

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji.

Čítať ďalej…

13.11.2017 napísal dš

bystrica

Návšteva orloja v Starej Bystrici

7. novembra 2017 sa vybrali seniori z Centra sociálnych služieb Kamence na návštevu do Starej Bystrice, aby si pozreli jeden z najmladších orlojov na svete.

Čítať ďalej…

11.11.2017 napísal dš

oktober

Október – mesiac úcty k starším

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme v Centre sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste prijali vzácnu návštevu.

Čítať ďalej…

09.11.2017 napísal dš

lektor

ZŠ Clementisova aj tento rok privítala anglického lektora!

Ray Sikorski si tentoraz svoj pobyt predĺžil o celý týždeň a venoval sa nielen našim starším žiakom, ale aj tým mladším.

Čítať ďalej…

07.11.2017 napísal dš

tekvicky

Tvorivé jesenné dielničky rukami detí, ich rodičov i starých rodičov

Dňa 26. októbra sa v Materskej škole na Ulici 9. mája v KNM v popoludňajších hodinách konali jesenné tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi.

Čítať ďalej…

05.11.2017 napísal dš

erby

Predstavujeme nové erby

Počas programu Dňa Dubia, 15. septembra, sa konala slávnostná heraldická ceremónia, uvedenie nových erbom.

Čítať ďalej…