Spravodajstvo

Deti z MŠ 9. mája roztancovali svojich starkých

03.12.2017 napísal dš

den

Starší ľudia sú nositeľmi rozvážnosti, skúsenosti a  múdrosti. Túto životnú múdrosť si všetci pripomíname  práve v jesenných mesiacoch. Aj deti materskej školy na Ulici 9. mája si preto v tomto období viac ako inokedy uvedomovali význam slov staroba, úcta, pomoc, pozdrav a tieto slová si vždy spájali i s dobrotou vlastných starých rodičov, ale i iných starších ľudí. Tak ako po minulé roky i tento rok det i spoločne p. učiteľkami pripravili pekný a bohatý kultúrny program pre svojich starých rodičov, ktorých privítali veršíkmi básne „Milý dedko, milá babka, dnes je Váš veľký deň..." Tieto a podobné verše sa niesli celým pásmom kultúrneho programu, ktorý spestrili piesne, tance a divadielka. Radostný potlesk, šťastný úsmev bolo vidieť na ich tvárach. Záver bol úžasný, keď  deti roztancovali prítomných oslávencov i rodičov a spoločne si s nimi zaspievali. Milé  a srdečné objatia boli súčasťou pri obdarovaní starkých  vlastnoručne vyrobenými darčekmi. 15. novembra zavítali deti našej MŠ i medzi starkých a starenky do Domova sociálnych služieb na Ulici Štúrovej, aby im rozradostili srdiečka a spríjemnili jeden z dlhých jesenných dní milým kultúrnym programom. Tieto besiedky majú okrem iného aj svoje poslanie. Spájajú starých rodičov so svojimi  vnúčatami. Veď práve títo ľudia sú najmilšími a najvďačnejšími poslucháčmi.

 PhDr. Elena Gavláková

Späť

Najnovšie

24.02.2018 napísal dš

centrum

Bezplatné poradenstvo v Kysuckom Novom Meste

Centrum sociálnych služieb Fantázia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ako poskytovateľ sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím, má vo svojej kompetencii aj poskytovanie základného sociálneho poradenstva.

Čítať ďalej…

22.02.2018 napísal dš

stretnutei

Petičný výbor vyhodnocoval harmonogram prác

V pondelok 12. februára preto navštívil mestský úrad v KNM riaditeľ sekcie cestnej dopravy a komunikácií Peter Varga, MBA, MSc. a vedúci oddelenia investičnej prípravy diaľnic Ing. Tomáš Pollák. Stretnutia sa zúčastnili tiež zástupcovia petičného výboru Ľubomír Jánoška, Ján Hartel, Jozef Grapa, Matej Fabšík a Anna Mičianová.

Čítať ďalej…

19.02.2018 napísal dš

karneval

Karneval v MŠ na Ulici 9. mája

Čas fašiangový sa pomaly kráti a už tradične každý rok v tomto období organizujeme v MŠ Kamence karneval.

Čítať ďalej…

18.02.2018 napísal dš

karneval

Karneval v MŠ Litovelská

Je už peknou tradíciou v materskej škole Litovelská každoročne realizovať fašiangový karneval pre deti. Tak tomu bolo aj 6.2. 2018 dopoludnia.

Čítať ďalej…

16.02.2018 napísal dš

dc

Výročná členská schôdza Denného centra Klub 75

Seniori Denného centra Klub 75 dňa 31.1. 2018 na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala v dome kultúry v Kysuckom Novom Meste, bilancovali svoje aktivity za rok 2017.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

2

Komu môžete darovať 2 percenta z daní v KNM?

Vaše dane môžu pomôcť! Darujte 2 % zo svojich daní pre občianske združenia v našom meste a podporte ich činnosť na poli kultúry,vzdelávania, športu, umenia či sociálnej práce.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

testovanie

Testovanie 5

Dňa 22.11. 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Vedomosti sa overovali z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

ms kom

Zimné radosti a športy so Snehuľkou a Snehuľkom

Aj keď sneh prišiel neskoro a iba na chvíľu, deti z Materskej školy na Komenského ulici a z Budatínskej Lehoty sa veľmi potešili.

Čítať ďalej…

10.02.2018 napísal dš

tabo

Na letný tábor môžete myslieť už dnes

Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste už niekoľko rokov organizuje letné tábory pri mori. Je to skvelá príležitosť skĺbiť zábavu s poznávaním nových krajín a ich kultúr.

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

yc

Novinka pre mladých

Mládežnícky parlament býva zakladaný aktívnymi mladými ľuďmi, ktorí majú chuť niečo vo svojom meste zmeniť respektíve ho istým pričinením formovať.

Čítať ďalej…