Spravodajstvo

Deti z MŠ 9. mája roztancovali svojich starkých

03.12.2017 napísal dš

den

Starší ľudia sú nositeľmi rozvážnosti, skúsenosti a  múdrosti. Túto životnú múdrosť si všetci pripomíname  práve v jesenných mesiacoch. Aj deti materskej školy na Ulici 9. mája si preto v tomto období viac ako inokedy uvedomovali význam slov staroba, úcta, pomoc, pozdrav a tieto slová si vždy spájali i s dobrotou vlastných starých rodičov, ale i iných starších ľudí. Tak ako po minulé roky i tento rok det i spoločne p. učiteľkami pripravili pekný a bohatý kultúrny program pre svojich starých rodičov, ktorých privítali veršíkmi básne „Milý dedko, milá babka, dnes je Váš veľký deň..." Tieto a podobné verše sa niesli celým pásmom kultúrneho programu, ktorý spestrili piesne, tance a divadielka. Radostný potlesk, šťastný úsmev bolo vidieť na ich tvárach. Záver bol úžasný, keď  deti roztancovali prítomných oslávencov i rodičov a spoločne si s nimi zaspievali. Milé  a srdečné objatia boli súčasťou pri obdarovaní starkých  vlastnoručne vyrobenými darčekmi. 15. novembra zavítali deti našej MŠ i medzi starkých a starenky do Domova sociálnych služieb na Ulici Štúrovej, aby im rozradostili srdiečka a spríjemnili jeden z dlhých jesenných dní milým kultúrnym programom. Tieto besiedky majú okrem iného aj svoje poslanie. Spájajú starých rodičov so svojimi  vnúčatami. Veď práve títo ľudia sú najmilšími a najvďačnejšími poslucháčmi.

 PhDr. Elena Gavláková

Späť

Najnovšie

25.05.2018 napísal dš

s lesnikom

Stretnutie s pánom lesníkom

Dňa 14. 05. 2018 navštívil Materskú školu na Ulici 9. mája lesník a lesný pedagóg Ing. Ján Vojtek. Prišiel na stretnutie s našimi predškolákmi a nebolo to len tak nejaké stretnutie.

Čítať ďalej…

24.05.2018 napísal dš

den matiek

Detičky z materskej škôlky a seniori oslavovali Deň matiek

Pri príležitosti Dňa matiek navštívili Centrum sociálnych služieb Kamence detičky z Materskej školy 9. mája z Kysuckého Nového Mesta.

Čítať ďalej…

22.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme v ZŠ Dolinský potok

22. apríl si ľudia na celom svete už niekoľko desaťročí pripomínajú ako Deň Zeme. Ekologicky myslí aj naša škola, ktorá si v predstihu 20. 4. pripravila perfektné dopoludnie spojené so zábavou a prácou.

Čítať ďalej…

20.05.2018 napísal dš

den zeme

Zš Clementisova a Deň Zeme

Dňa 20.4. 2018 sa v ZŠ Clementisova už tradične konal Deň Zeme. Žiaci i učitelia 5.-9. ročníka sa ako každý rok aktívne zapojili do tejto významnej akcie.

Čítať ďalej…

19.05.2018 napísal dš

les

Les ukrytý v knihe

Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste sa znova s radosťou zapojila do kampane Les ukrytý v knihe. Témou v poradí ôsmeho ročníka projektu boli Príbehy napísané v letokruhoch.

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme a seniori

Prečo je práve 22. apríl Svetovým dňom Zeme? 22. apríla 1970 ekológovia v USA ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločným celosvetovým aktivitám na ochranu Zeme.

Čítať ďalej…

16.05.2018 napísal dš

pomoc

Pomoc prírode

Všetci dobre vieme, aký veľký význam majú pre prírodu obojživelníky. U nás sa vyskytuje viacero druhov týchto jedincov najmä žaby, teda bezchvosté obojživelníky, sú však veľmi ohrozované ľudskou činnosťou, a to konkrétne v čase kladenia vajíčok, automobilovou dopravou.

Čítať ďalej…

15.05.2018 napísal dš

hasici

Hasiči mali dve príležitosti na oslavu

V nedeľu 6.5. 2018 sa uskutočnila v Kysuckom Novom Meste v Kostole sv. Jakuba okresná oslava sv. Floriána, patróna hasičov.

Čítať ďalej…

13.05.2018 napísal dš

holandsko

Holandsko v kocke

Žiaci Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste navštívili v apríli krajinu tulipánov Holandsko. Prvý deň poznávacieho zájazdu strávili v Zaanse Schans.

Čítať ďalej…