Spravodajstvo

Deti z MŠ 9. mája roztancovali svojich starkých

03.12.2017 napísal dš

den

Starší ľudia sú nositeľmi rozvážnosti, skúsenosti a  múdrosti. Túto životnú múdrosť si všetci pripomíname  práve v jesenných mesiacoch. Aj deti materskej školy na Ulici 9. mája si preto v tomto období viac ako inokedy uvedomovali význam slov staroba, úcta, pomoc, pozdrav a tieto slová si vždy spájali i s dobrotou vlastných starých rodičov, ale i iných starších ľudí. Tak ako po minulé roky i tento rok det i spoločne p. učiteľkami pripravili pekný a bohatý kultúrny program pre svojich starých rodičov, ktorých privítali veršíkmi básne „Milý dedko, milá babka, dnes je Váš veľký deň..." Tieto a podobné verše sa niesli celým pásmom kultúrneho programu, ktorý spestrili piesne, tance a divadielka. Radostný potlesk, šťastný úsmev bolo vidieť na ich tvárach. Záver bol úžasný, keď  deti roztancovali prítomných oslávencov i rodičov a spoločne si s nimi zaspievali. Milé  a srdečné objatia boli súčasťou pri obdarovaní starkých  vlastnoručne vyrobenými darčekmi. 15. novembra zavítali deti našej MŠ i medzi starkých a starenky do Domova sociálnych služieb na Ulici Štúrovej, aby im rozradostili srdiečka a spríjemnili jeden z dlhých jesenných dní milým kultúrnym programom. Tieto besiedky majú okrem iného aj svoje poslanie. Spájajú starých rodičov so svojimi  vnúčatami. Veď práve títo ľudia sú najmilšími a najvďačnejšími poslucháčmi.

 PhDr. Elena Gavláková

Späť

Najnovšie

13.12.2017 napísal dš

skolka

Materská škola na Ulici 9. mája získala nový šat

Materská škola na Ulici 9. mája dostala v tomto roku nový šat. Veľká rekonštrukcia sa konala v čase od februára do septembra 2017

Čítať ďalej…

12.12.2017 napísal dš

mikulas

Mikuláš v Materskej škole na Ulici 9. mája

Zima konečne vystrčila svoje mrazivé drápky a ukázala svoju bielu tvár. A to sa už celá MŠ začala pripravovať na príchod Mikuláša.

Čítať ďalej…

11.12.2017 napísal dš

cervene stuzky

Červená stužka na SOŠ strojníckej

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 1. septembra 2017 a vyvrcholil 1. decembra 2017 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Čítať ďalej…

09.12.2017 napísal dš

Poďakovanie a oznam

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami sa chce poďakovať Mestu KNM pod vedením primátora mesta Ing. Jána Hartela a mestskému zastupiteľstvu v KNM za poskytnutie priestorov a finančnú pomoc v DC Klub 75, kde sa spoločne stretávame s našimi členmi každú stredu o 14.00 hod.

Čítať ďalej…

07.12.2017 napísal dš

vianoce

Podujatia s nádychom Vianoc

Na nastávajúcich 7 dní sú pre vás pripravené podujatia s vôňou Vianoc - Dotyk zimy, Adventný kalendár, Kúzelná noc, Vianočný punč v Dubí, Vianočné trhy žiakov a mnoho iného.

Čítať ďalej…

06.12.2017 napísal dš

zabava

Katarínska zábava pre seniorov

Svojou vôňou a chuťou všetkých prilákal a rozohrial horúci punč.

Čítať ďalej…

04.12.2017 napísal dš

drot

V MŠ 9.mája sme vyrábali darčeky z drôtiku

Deti MŠ na Ulici 9. mája sa zoznámili opäť s ďalším novým netradičným remeslom „Drôtovanie“, ktorému predchádzalo remeslo „Práca s hlinou“ a „Prútikárstvo“.

Čítať ďalej…

03.12.2017 napísal dš

den

Deti z MŠ 9. mája roztancovali svojich starkých

Starší ľudia sú nositeľmi rozvážnosti, skúsenosti a  múdrosti. Túto životnú múdrosť si všetci pripomíname  práve v jesenných mesiacoch.

Čítať ďalej…

01.12.2017 napísal dš

gymnazium

Gymnázium píše 60 ročnú históriu

Dnes navštevuje školu 225 žiakov, ktorých vzdeláva 21 členný kolektív pedagógov. Vzdelávajú žiakov, pripravujú ich na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a k vysokoškolskému štúdiu.

Čítať ďalej…