Spravodajstvo

Deň Zeme v MŠ Komenského

06.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Jeden deň, no ani jeden týždeň však na ochranu Zeme nestačí. Naša materská škola sa  environmentálnou problematikou venuje celý školský rok. Deti nadobúdali nielen nové vedomosti, ale najmä praktické zručnosti. Venovali sa aktivitám zameraným na ochranu životného prostredia - spoznávali, čo tvorí životné prostredie, ako sa oň starať, čo ho znečisťuje, čo je recyklácia a ako správne triediť odpad. Výtvarnými prácami poukázali na rozdiely medzi čistou a znečistenou prírodou, usilovne vyrábali rôzne výtvory z odpadových materiálov. Zapájali sa do zberu starého papiera. Pozorovali prírodu, sadili rastlinky, starali sa o vtáčiky, učili sa o význame vody.

Deti si pripomenuli tento významný deň už v piatok 20. apríla 2018 pod názvom „Jarné čistenie prírody“  zbieraním odpadkov na školskom dvore, v okolí školy, ale i na brehu rieky Kysuca.

V pondelok 23. apríla 2018 v spolupráci s Centrom voľného času  v Kysuckom Novom Meste deti kreslili farebnými kriedami na chodník na tému - Príroda okolo nás. Rozprávali sme sa o prírode, ako sa máme k nej správať a ochraňovať ju. Deti podľa svojich predstáv a skúseností kreslili krásy prírody. Na záver každé dieťa dostalo diplom a omaľovánku.

Zamestnancom Centra voľného času za pripravenú akciu veľmi pekne ďakujeme.

Kolektív MŠ

Späť

Najnovšie

22.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme v ZŠ Dolinský potok

22. apríl si ľudia na celom svete už niekoľko desaťročí pripomínajú ako Deň Zeme. Ekologicky myslí aj naša škola, ktorá si v predstihu 20. 4. pripravila perfektné dopoludnie spojené so zábavou a prácou.

Čítať ďalej…

20.05.2018 napísal dš

den zeme

Zš Clementisova a Deň Zeme

Dňa 20.4. 2018 sa v ZŠ Clementisova už tradične konal Deň Zeme. Žiaci i učitelia 5.-9. ročníka sa ako každý rok aktívne zapojili do tejto významnej akcie.

Čítať ďalej…

19.05.2018 napísal dš

les

Les ukrytý v knihe

Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste sa znova s radosťou zapojila do kampane Les ukrytý v knihe. Témou v poradí ôsmeho ročníka projektu boli Príbehy napísané v letokruhoch.

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme a seniori

Prečo je práve 22. apríl Svetovým dňom Zeme? 22. apríla 1970 ekológovia v USA ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločným celosvetovým aktivitám na ochranu Zeme.

Čítať ďalej…

16.05.2018 napísal dš

pomoc

Pomoc prírode

Všetci dobre vieme, aký veľký význam majú pre prírodu obojživelníky. U nás sa vyskytuje viacero druhov týchto jedincov najmä žaby, teda bezchvosté obojživelníky, sú však veľmi ohrozované ľudskou činnosťou, a to konkrétne v čase kladenia vajíčok, automobilovou dopravou.

Čítať ďalej…

15.05.2018 napísal dš

hasici

Hasiči mali dve príležitosti na oslavu

V nedeľu 6.5. 2018 sa uskutočnila v Kysuckom Novom Meste v Kostole sv. Jakuba okresná oslava sv. Floriána, patróna hasičov.

Čítať ďalej…

13.05.2018 napísal dš

holandsko

Holandsko v kocke

Žiaci Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste navštívili v apríli krajinu tulipánov Holandsko. Prvý deň poznávacieho zájazdu strávili v Zaanse Schans.

Čítať ďalej…

12.05.2018 napísal dš

Deň slnečníc

Klub Sclerosis multiplex pri SZSM Kysucké Nové Mesto oznamuje, že dňa 16. mája 2018 bude prebiehať celoslovenská zbierka na podporu ľudí ktorí trpia chorobou Sclerosis multiplex Deň slnečníc.

Čítať ďalej…

10.05.2018 napísal dš

proj

Orešnice – projekt ZŠ Dolinský potok

ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky vytvorila nový projekt pod názvom Orešnice.

Čítať ďalej…