Spravodajstvo

Adamko a deti medzi hasičmi

05.05.2018 napísal dš

hasici

V rámci plnenia projektu "Adamko – hravo, zdravo ”– jeho podtémy „Adamko a deti medzi hasičmi“ - prišli dňa 17.4. 2018 do Materskej školy na Ulici 9. mája prezentovať svoju prácu zamestnanci Dobrovoľného hasičského zboru v Kysuckom Novom Meste. Oboznámili deti so svojou prácou, ktorá je nevyhnutná pre bezpečnosť, ochranu života, zdravia a majetku  ľudí v našej spoločnosti. Deti s veľkým záujmom sledovali a počúvali rozprávanie hasičov, kládli im zvedavé otázky, na ktoré dostávali zaujímavé, ľahko pochopiteľné odpovede.  Besedovali na témy zázračné číslo 150 a 112, záchrana ľudí v ohrození života, záchrana zvieratiek v nebezpečných situáciách, hasenie požiaru. Hasiči predvádzali manipuláciu s prístrojmi a pracovnými nástrojmi pri zásahu počas požiaru, umožnili pritom deťom striekať vodu z hadice, čo im spôsobilo veľkú radosť. V tejto časti prezentácie upozornili na nebezpečenstvo hrania sa so zápalkami. Následne si deti prezreli interiér hasičského auta, v ktorom sa vyfotili a tiež si vyskúšali hasičskú helmu.
Aktivita s hasičmi bola pre ne veľmi prínosná, zaujímavá, obohatila ich o nové poznatky, skúsenosti, aby aj v tomto útlom veku chápali, že život si treba chrániť a vyhýbať sa nebezpečným situáciám. 

Koordinátor projektu: J. Macašková

Späť

Najnovšie

22.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme v ZŠ Dolinský potok

22. apríl si ľudia na celom svete už niekoľko desaťročí pripomínajú ako Deň Zeme. Ekologicky myslí aj naša škola, ktorá si v predstihu 20. 4. pripravila perfektné dopoludnie spojené so zábavou a prácou.

Čítať ďalej…

20.05.2018 napísal dš

den zeme

Zš Clementisova a Deň Zeme

Dňa 20.4. 2018 sa v ZŠ Clementisova už tradične konal Deň Zeme. Žiaci i učitelia 5.-9. ročníka sa ako každý rok aktívne zapojili do tejto významnej akcie.

Čítať ďalej…

19.05.2018 napísal dš

les

Les ukrytý v knihe

Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste sa znova s radosťou zapojila do kampane Les ukrytý v knihe. Témou v poradí ôsmeho ročníka projektu boli Príbehy napísané v letokruhoch.

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme a seniori

Prečo je práve 22. apríl Svetovým dňom Zeme? 22. apríla 1970 ekológovia v USA ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločným celosvetovým aktivitám na ochranu Zeme.

Čítať ďalej…

16.05.2018 napísal dš

pomoc

Pomoc prírode

Všetci dobre vieme, aký veľký význam majú pre prírodu obojživelníky. U nás sa vyskytuje viacero druhov týchto jedincov najmä žaby, teda bezchvosté obojživelníky, sú však veľmi ohrozované ľudskou činnosťou, a to konkrétne v čase kladenia vajíčok, automobilovou dopravou.

Čítať ďalej…

15.05.2018 napísal dš

hasici

Hasiči mali dve príležitosti na oslavu

V nedeľu 6.5. 2018 sa uskutočnila v Kysuckom Novom Meste v Kostole sv. Jakuba okresná oslava sv. Floriána, patróna hasičov.

Čítať ďalej…

13.05.2018 napísal dš

holandsko

Holandsko v kocke

Žiaci Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste navštívili v apríli krajinu tulipánov Holandsko. Prvý deň poznávacieho zájazdu strávili v Zaanse Schans.

Čítať ďalej…

12.05.2018 napísal dš

Deň slnečníc

Klub Sclerosis multiplex pri SZSM Kysucké Nové Mesto oznamuje, že dňa 16. mája 2018 bude prebiehať celoslovenská zbierka na podporu ľudí ktorí trpia chorobou Sclerosis multiplex Deň slnečníc.

Čítať ďalej…

10.05.2018 napísal dš

proj

Orešnice – projekt ZŠ Dolinský potok

ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky vytvorila nový projekt pod názvom Orešnice.

Čítať ďalej…