Spravodajstvo Apríl 2017

30.04.2017 napísal dš

tabory

Ponuka táborov CVČ sv. Jakuba

Centrum voľného času sv. Jakuba na leto pripravilo pre deti zaujímavú ponuku táborov.

Čítať ďalej…

29.04.2017 napísal dš

Zápis detí v ZŠ Clementisova

Zápis dieťaťa do prvej triedy je pre každého rodiča veľkou udalosťou. Povinnosťou každého rodiča bolo prihlásiť do školy dieťa, ktoré do 1. septembra daného roka dovŕši vek 6 rokov.

Čítať ďalej…

28.04.2017 napísal dš

Členovia Slovenského zväzu záhradkárov na Clementiske

Na ďalšiu z užitočných prednášok spojených s praktickými ukážkami sa tešili deti ZŠ Clementisova. Tentokrát bola určená pre žiakov 6. ročníka.

Čítať ďalej…

26.04.2017 napísal dš

andersen

Noc s Andersenom na Suľkove

Tento rok sme zorganizovali Noc s Andersenom už po piatykrát a zúčastnili sa ho žiaci 5. – 7. ročníka.

Čítať ďalej…

24.04.2017 napísal dš

chlieb

Chlieb s masťou - reminiscenčná terapia

Chlieb s masťou a cibuľou pozná z mladosti každý z nás. Jedávali sme ho v kruhu rodiny a rozprávali sme sa o tom, čo sme počas dňa prežili.

Čítať ďalej…

23.04.2017 napísal dš

den

Svetový deň povedomia o autizme

V súvislosti so snahou upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na problematiku autizmu vyhlásilo v roku 2007 Valné zhromaždenie OSN 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme.

Čítať ďalej…

22.04.2017 napísal dš

andersen

Deviata Noc s Andersenom v ZŠ Nábrežná

V príjemnej pohodovej atmosfére plnej priateľstva a spolupráce sa v ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste niesla aj tohtoročná rozprávková Noc s Andersenom, tradične organizovaná pre žiakov 5. ročníka a zameraná na podporu detského čítania.

Čítať ďalej…

21.04.2017 napísal dš

v skole

Predškoláci na návšteve v základných školách nášho mesta

Tri triedy predškolákov Materskej školy na Ulica 9. mája navštívili v rámci spolupráce so základnými školami postupne všetky 3 školy v meste KNM – Nábrežná, Clementisova, Dolinský potok.

Čítať ďalej…

20.04.2017 napísal dš

sfere

Sféricke kino v MŠ

Deti vo vnútri nafukovacej kupoly sledovali príbeh „Ako išiel Mesiac na návštevu k Slnku“ a „Začarovaný korálový útes“.

Čítať ďalej…

19.04.2017 napísal dš

bojovnici

Dôvera pomáha víťaziť v boji za zdravím

Poistenci Dôvery, zbystrite pozornosť. Ak máte vy, vaše dieťa, rodič či priateľ zdravotný problém, no liečbu nie je možné zo zákona hradiť z verejného zdravotného poistenia, je tu pre vás grantový program Bojovníci za zdravie.

Čítať ďalej…

17.04.2017 napísal dš

internet

300 Mbit/s v ZŠ Clementisova

Veľkým problémom v našej ZŠ na Clementisovej ulici v Kysuckom Novom Meste bolo dlhé roky slabé pripojenie internetu. Pripojenie internetu bolo zabezpečované cez projekt INFOVEK, kde rýchlosť prenosu dát bola 6 Mbit/s.

Čítať ďalej…

15.04.2017 napísal dš

cistenie

Čistenie lesíka pri sídlisku Kamence - pozvánka

Poslanec MsZ v KNM Dušan Mičian v spolupráci s Mestom KNM, Údržbou mesta, DHZ a Slovenským zväzom rybárov organizuje tradičné čistenie lesíka pri sídlisku Kamence a nábrežia rieky Kysuce.

Čítať ďalej…

13.04.2017 napísal dš

zdravo

MŠ Komenského vyhrala skvelé 2. miesto

K zdravému stravovaniu motivujeme a vedieme deti z MŠ Komenského v Kysuckom Novom Meste už od útleho veku.

Čítať ďalej…

12.04.2017 napísal dš

na zs

Navštívili sme ZŠ Clementisova

Dňa 22.3. 2017 predškoláci z MŠ Komenského spolu s ich pani učiteľkami navštívili kamarátov v ZŠ Clementisova.

Čítať ďalej…

10.04.2017 napísal dš

logo

Poďakovanie

Vedenie SŠI KNM, Murgašova chce takýmto spôsobom poďakovať majiteľovi lyžiarskeho strediska na Hájniciach v Hornom Vadičove p. Ľubomírovi Pavlusíkovi a jeho personálu, za výborné podmienky, ktoré pripravili žiakom počas lyžiarskeho výchovno –vzdelávaciaho kurzu.

Čítať ďalej…

08.04.2017 napísal dš

marec

Aký bol marec v knižnici?

Prehľad niektorých zo 4 desiatok podujatí zrealizovaných v mestskej knižnici v marci. Veď marec je mesiac knihy, tak sme oslavovali spolu s vami.

Čítať ďalej…

06.04.2017 napísal dš

Gymnázium podporuje športové talenty

V marci bola vyhodnotená anketa Športovec roka 2016. Umiestnili sa v nej aj traja súčasní a jeden bývalý študent Gymnázia KNM. Aké je to študovať a zároveň sa aktívne venovať športu?

Čítať ďalej…

04.04.2017 napísal dš

gymnaziujm

Prípravné stretnutia na gymnáziu

Gymnázium v KNM organizuje pre záujemcov o štúdium na škole prípravné stretnutia. Účelom stretnutí je prejsť všetky oblasti v takom rozsahu, ako budú obsiahnuté na prijímacích skúškach.

Čítať ďalej…

03.04.2017 napísal dš

narcis

Podporte Deň narcisov

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej chorobe. Zbierka sa bude konať 7. apríla.

Čítať ďalej…

02.04.2017 napísal dš

history

Milí čitatelia,

Milí čitatelia, z dôvodu prípravy publikácie o Dubí pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky vás žiadame o pomoc.

Čítať ďalej…