Spravodajstvo November 2014

29.11.2014 napísal dš

dss

Seniorom vybudovali priestor na záujmovú činnosť

V piatok 21. novembra vedenie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb na Štúrovej ulici slávnostne otvorilo novovybudované priestory na záujmovú činnosť pre seniorov.

Čítať ďalej…

28.11.2014 napísal dš

kruzky

Žiaci predstavili krúžkovú činnosť

Posledný novembrový týždeň 24.11. 2014 našu Materskú školu na Ulici 9. mája navštívili v popoludňajších hodinách žiaci a pani  učiteľky zo ZŠ Clementisova, školu najskôr prezentoval divadelný krúžok.

Čítať ďalej…

27.11.2014 napísal dš

lesnici

Návšteva uja lesníka

V rámci environmentálnej výchovy detí sme si pozvali na návštevu do MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto p. lesníkov Ing. Milana Laša a Ing. Jána Vojteka.

Čítať ďalej…

26.11.2014 napísal dš

Deň otvorených dverí v základnej škole

Stalo sa už tradíciou, že na ZŠ Clementisova sa každoročne konajú dni otvorených dverí pre budúcich prváčikov a ich rodičov.

Čítať ďalej…

25.11.2014 napísal dš

vyzdoba

Nová vianočná výzdoba

Práve v týchto dňoch pracovníci Údržby mesta inštalujú na pripravené stĺpy 13 kusov novej vianočnej výzdoby.

Čítať ďalej…

23.11.2014 napísal dš

navsteva

Návšteva v škole

V utorok 4.11. 2014 privítali predškolákov a ich pani učiteľky z Materskej školy Komenského žiaci prvých a druhých ročníkov spolu so svojimi pani učiteľkami zo Základnej školy Clementisova.

Čítať ďalej…

21.11.2014 napísal dš

bez penazi

Zóna bez peňazí po druhýkrát v našom meste

Zažite krajšie Vianoce vďaka Zóne bez peňazí, po druhýkrát v našom meste. Organizátorom je Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto a Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto. Konať sa bude v piatok a sobotu 5. - 6 decembra 2014.

Čítať ďalej…

21.11.2014 napísal dš

oktober

Škôlkari si uctili starších

Nie je to náhoda, že práve v tomto mesiaci vzdávame hold múdrosti, zásluhám a skúsenostiam, ktoré prináša jeseň života. Už v materskej škole deti vedieme k významu a k úcte k týmto hodnotám a to nielen v tomto mesiaci, ale po celý rok.

Čítať ďalej…

20.11.2014 napísal dš

jesenne carovanie

Jesenné čarovanie v MŠ Budatínska Lehota

Jeseň má svoje čaro, vyniká nielen pestrosťou farieb, ale i jesenných plodov. Na tvorivých dielňach Jesenné čarovanie sme z týchto darov jesene kúzlili spolu s deťmi, rodičmi a starými rodičmi, či súrodencami.

Čítať ďalej…

16.11.2014 napísal dš

starkí

Naša babka a náš dedko, milí ste nám nadovšetko

Mesiac október je pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť našich seniorov. Aj deti v MŠ Litovelská si pripomenuli sviatok starých rodičov a pripravili pre nich popoludnie plné zábavy.

Čítať ďalej…

14.11.2014 napísal dš

den stud

Deň študentstva priniesol ocenenia 25 študentom

Hymna študentov Gaudeamus otvorila slávnostný program odovzdávania ocenení najlepším študentom štyroch stredných škôl z KNM.

Čítať ďalej…

13.11.2014 napísal dš

SOŠs získala prestížne ocenenie

V priestoroch Smolenického zámku dostal riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste a zástupkyňa pre praktické vyučovanie ocenenie Granátt 2014 za jedinečné aktivity vzdelávacích inštitúcií.

Čítať ďalej…

12.11.2014 napísal dš

itapa

Mesto získalo ocenenie ITAPA

Mesto Kysucké Nové Mesto získalo na medzinárodnom kongrese v Bratislave Cenu ITAPA 2014 v kategórii Zlepšovanie procesov za projekt v oblasti informačných technológií.

Čítať ďalej…

11.11.2014 napísal dš

predskolaci

Predškoláci čistili brehy našej rieky

Pri realizácii environmentálnej výchovy v materskej škole sa dieťa v rámci svojich vekových a individuálnych zvláštností oboznamuje s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíja si estetické cítenie a formuje humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia.

Čítať ďalej…

07.11.2014 napísal dš

ms 9 maja

Škôlkari navštívili seniorov v októbri, mesiaci úcty k starším

Milá moja babička, vraj Ťa bolia očičká. Na číslice nedovidíš, v hodinách sa často mýliš..., takýmito básničkami, piesňami a tancami pozdravili deti z Materskej školy Ulica 9. mája KNM obyvateľov Domova sociálnych služieb na Štúrovej ulici.

Čítať ďalej…

03.11.2014 napísal dš

fond

Jesenná výzva na projekty pre seniorov

Fond GSK vyhlasuje Jesennú výzvu 2014. Projekty  zamerané na pomoc seniorom majú šancu získať podporu.

Čítať ďalej…