Spravodajstvo Júl 2014

31.07.2014 napísal dš

odpad

Dezinfekcia kontajnerov na odpad

V polovici mesiaca júl bola v našom meste realizovaná dezinfekcia a čistenie 1100 l zberných nádob, tých bolo približne 230 ks. Dezinfekcia sa vykonáva z hygienických dôvodov, nakoľko počas roka do zberných nádob ľudia vyhodia nielen komunálny, ale aj iný odpad.

Čítať ďalej…

29.07.2014 napísal dš

Čo bolo v programe mimoriadneho zastupiteľstva?

Dňa 10. júla tohto roku prebehlo mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v KNM. V programe tohto rokovania boli dôležité dva body.

Čítať ďalej…

29.07.2014 napísal dš

sbd

Zhromaždenie delegátov bilancovalo

Každoročne sa koná Zhromaždenie delegátov SBD v KNM. Tento rok sa uskutočnilo 12. júna.

Čítať ďalej…

19.07.2014 napísal dš

ms kamence

Rušný rok v materskej škole

V súvislosti s úspešným ukončením školského roka a ukončením prázdninovej činnosti na Materskej škole, Ulica 9. mája v KNM chcem vyjadriť poďakovanie.

Čítať ďalej…

18.07.2014 napísal dš

rybka

Seniori rybárčili a súťažili

Dňa 9. júla 2014 naše zariadenie pripravilo IV. ročník rybárskej súťaže Seniorská rybka. Súťaž sa mala konať na rybárskej chate Okál, pri rybníku Neslušanka. Pre nepriazeň počasia sme museli celú súťaž premiestniť do priestorov zariadenia.

Čítať ďalej…

16.07.2014 napísal dš

Na sústredení si zdokonalili svoju tanečnú techniku

V dňoch od 30. júna do 2. júla  sa deti z tanečnej skupiny Niagara tínedžer  zúčastnili  1. tanečného sústredenia, ktoré prebiehalo v malebnej dedinke Huty.

Čítať ďalej…

12.07.2014 napísal dš

rozlucka

Rozlúčka predškolákov so škôlkou v Budatínskej Lehote

Nadišla tá očakávaná chvíľa, keď sa predškoláci Materskej školy, Kysucké Nové Mesto, Budatínska Lehota č.31, lúčili s ostatnými deťmi a zamestnancami. 

Čítať ďalej…

11.07.2014 napísal dš

oravice

Seniorom sa na Orave zapáčilo

V pondelok 30. júna sa 19 klientov zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto vybralo do rekreačného strediska Oravice na 5-dňový relaxačný pobyt.

Čítať ďalej…

08.07.2014 napísal dš

knm

Do nášho mesta zavítal biskup

V utorok 1. júla prijal na mestskom úrade primátor nášho mesta vzácnu návštevu. Do Kysuckého Nového Mesta zavítal biskup žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis v sprievode pána farára Petra Holbičku.

Čítať ďalej…

08.07.2014 napísal dš

navšteva

Návšteva biskupa medzi seniormi

Dňa 1. júla 2014 poctil naše zariadenie svojou návštevou Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, ktorý sa stretol s klientmi zariadenia

Čítať ďalej…

05.07.2014 napísal dš

rozlucka s ms

Rozlúčka predškolákov z MŠ Komenského

Skončil sa školský rok 2013/2014 a s ním sa uzavrela našim „veľkým škôlkarom“ aj etapa bezstarostného života stráveného z veľkej časti v našej Materskej škole Komenského ul.

Čítať ďalej…

03.07.2014 napísal dš

indiani

Usídlili sa indiáni v našom meste?

Na spestrenie života detí v našej Materskej škole na Ulici 9. mája v KNM sme pripravili zábavný „Indiánsky deň“ dňa 26. júna.

Čítať ďalej…

03.07.2014 napísal dš

zus

ZUŠ informuje

Chceme upozorniť rodičov na skutočnosť, že ak ich dieťa začne od septembra navštevovať pobočku SZUŠ Martin alebo ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti iného mesta, nebude môcť navštevovať Základnú umeleckú školuv KNM.

Čítať ďalej…

02.07.2014 napísal dš

Brána do vesmíru je už otvorená

"Projekt musí mať buď romantický názov alebo názov veľmi zložitý, aby bol schválený.“ takto vtipne nás privítal na slávnostnom otvorení projektu Brána do vesmíru riaditeľ Krajskej hvezdárne v Žiline RNDr. Ján Mäsiar.

Čítať ďalej…