Spravodajstvo November 2013

28.11.2013 napísal dš

dental

Kto chce zdravé zúbky mať

Materskú školu navštívili budúce dentálne hygieničky, aby predškolákom predviedli správny postup čistenia zúbkov a porozprávali im niečo o zdravom stravovaní.

Čítať ďalej…

27.11.2013 napísal dš

kvapka krvi

Študentská kvapka krvi

Je dobré, keď sa dodržiava tradícia. Je to ešte o to lepšie, keď sa dodržiava tradícia s možnosťou záchrany ľudského života.

Čítať ďalej…

26.11.2013 napísal dš

vyziva

Deň výživy

Vedieť sa orientovať v záplave potravín zabalených do lákavých obalov, rozumne odolať reklame, ktorá ponúka ,,superzdravé a výživnéˮ sladkosti je dnes oveľa ťažšie ako pred storočiami, keď výber potravín bol oveľa jednoduchší.

Čítať ďalej…

25.11.2013 napísal dš

kastiel

Vyrobili si bábiky

Každoročne navštevujú deti ZŠ Clementisova Kaštieľ Radoľa, avšak dňa 15. októbra 2013 išli z návštevy kaštieľa s rozžiarenejšími očkami ako inokedy.

Čítať ďalej…

24.11.2013 napísal dš

jesen

Jesenné čarovanie

Jeseň má svoje čaro, vyniká nielen rôznorodosťou farieb, ale i plodov. A práve z týchto darov jesene sme dňa,  7. novembra na tvorivých dielňach.

Čítať ďalej…

23.11.2013 napísal dš

rozpravkove popoludnei

Rozprávkové popoludnie na ZŠ Clementisova

V dňoch 12. a 13. novembra sa na ZŠ Clementisova konalo "Rozprávkové popoludnie" pre škôlkarov – budúcich prváčikov. Pod vedením svojich učiteliek navštívili našu školu deti z MŠ Litovelská a MŠ Komenského. Po príhovore pána riaditeľa Mgr. I. Ševeca sa deti rozdelené do skupín rozpŕchli na jednotlivé stanovišťa.

Čítať ďalej…

22.11.2013 napísal dš

projektový den

Projektový deň s drotárom

Dňa 5. novembra 2013 v utorok sa v ZŠ Clementisova uskutočnil projektový deň s drotárom v rámci regionálnej výchovy. Naše pozvanie prijal majster drotár pán Peter Hlavatovič z Kysuckého Nového Mesta.

Čítať ďalej…

18.11.2013 napísal dš

seniori

Obdarovali starkých láskou a úsmevmi

Školský klub Suľkováčik pri ZŠ Dolinský potok si pripravil slávnosť venovanú starkým. Súťažné disciplíny preverili ich zdatnosť.

Čítať ďalej…

17.11.2013 napísal dš

deti

Starkých potešili aj roztancovali

Deti 4. triedy z Materskej školy 9. mája, Kysucké Nové Mesto, si tak ako po minulé roky pripravili pekný a bohatý kultúrny program pre starších spoluobčanov žijúcich v našom meste.

Čítať ďalej…

16.11.2013 napísal dš

ekofond

Podporte hlasovaním projekt z nášho mesta

EkoFond, n.f. pripravil novú fotografickú súťaž pre stredoškolákov vo veku 15-19 rokov. Jej cieľom bolo hľadať projekty realizované EkoFondom a odfotiť ich. V KNM je to projekt zateplenia budovy ZŠ Dolinský potok a môžete ho podporiť svojim hlasom zaslaným cez internet.

Čítať ďalej…

12.11.2013 napísal dš

ss

Stredné školy sa prezentovali žiakom

Podujatie s veľavravným názvom Čo ponúkajú stredné školy mesta KNM si našlo svoje miesto medzi žiakmi a pedagógmi škôl. Aj v druhom ročníku predstavili tri stredné školy z nášho mesta svoje študijné a učebné odbory, možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce, záujmové a mimoškolské aktivity a výsledky a produkty práce študentov.

Čítať ďalej…

11.11.2013 napísal dš

dss

Prestavba podkrovia domova na sídlisku Kamence

Budova Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb na Štúrovej ulici je už niekoľko dní obohnaná lešením. Čo sa pripravuje v tomto zariadení pre klientov?

Čítať ďalej…

10.11.2013 napísal dš

volby

Koho sme zvolili do orgánov samosprávneho kraja

V sobotu sa na Slovensku konali voľby do orgánov krajských samospráv. Po zrátaní všetkých hlasov boli zverejnené nasledovné výsledky.

Čítať ďalej…

08.11.2013 napísal dš

seniori a deti

Seniori a deti

Potešiť a rozveseliť našich starkých v pochmúrny novembrový deň prišli deti z Materskej školy na Ulici Komenského v Kysuckom Novom Meste. Pod vedením učiteliek starkým zatancovali, zaspievali známe ľudové piesne.

Čítať ďalej…

07.11.2013 napísal dš

Dozvedeli sa o vzťahoch v kolektíve

V stredu 6. novembra sme v treťom ročníku privítali pani Mgr. Danu Dolinayovú, ktorá pracuje v  Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

04.11.2013 napísal dš

viktor

Deti sa učili spevom

V októbri  zavítal do našej MŠ Komenského ul. v Kysuckom Novom Meste Mgr. Viktor Guľváš s hudobno-výchovným koncertom, ktorý mal názov VIKTOR - ŠKOLA HROU.

Čítať ďalej…

02.11.2013 napísal dš

canisterapia

Nami a Brita liečili

Koncom októbra do domova pre seniorov opäť zavítali fenky Nami a Brita aj so svojím psovodom pánom Doškom. Naši klienti sa hneď zrána stretli v jedálni zariadenia a tešili sa na fenky nemeckého ovčiaka.

Čítať ďalej…

02.11.2013 napísal dš

bezpecne

Bezpečne na ceste

Deti Materskej školy Ulica 9. mája v Kysuckom Novom Meste plnením úloh projektu "Dopravná výchova" sa zoznamujú od začiatku školského roku so základnými pravidlami správania sa na ulici platných pre chodcov, ale aj pre cyklistov. A to nie len teoreticky, ale hlavne prakticky.

Čítať ďalej…

02.11.2013 napísal dš

skolka

Škôlkari nezabudli na starších

Október je mesiac úcty k starším, a preto p. uč. spolu s deťmi z MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto pripravili pre starých rodičov hrové popoludnie.

Čítať ďalej…