Spravodajstvo Október 2013

27.10.2013 napísal dš

zvonicka

Požehnanie zvonice v Dubí

V nedeľu pred obedom (20.10.) to v blízkosti zvonice v Dubí riadne žilo. Niekoľko stoviek zvedavcov a priaznivcov sa prišlo pozrieť na požehnanie zrekonštruovanej zvonice.

Čítať ďalej…

21.10.2013 napísal dš

policajti

Policajti v škôlke

Dňa 15.10.2013 sa v spolupráci s CVČ uskutočnilo stretnutie príslušníkov Okresného policajného zboru - dopravného inšpektorátu Čadca s deťmi MŠ Litovelská.

Čítať ďalej…

19.10.2013 napísal dš

den jazykova

Európsky deň jazykov

Rada Európy rozhodla, že je potrebné zdôrazniť hodnotu jazykového vzdelávania, preto ustanovila jeden septembrový deň ako Európsky deň jazykov. Ani ZŠ Nábrežná na hodnotu vyučovania cudzích jazykov nezabúda.

Čítať ďalej…

19.10.2013 napísal dš

dejepis

Cestovanie v čase

V závere septembra sme sa my - 47 žiaci 6. ročníka ZŠ Nábrežná v KNM- zúčastnili  zaujímavého dejepisného putovania.

Čítať ďalej…

19.10.2013 napísal dš

skolkari

Predškoláci si uctili starších

Každý mesiac v roku má svoje nenapodobiteľné čaro, svoj význam tak pre prírodu, ako aj pre nás ľudí. Príchod jesenných dní, sprevádzaných babím letom a rannými hmlami je typický pre mesiac október, ktorý je venovaný úcte k starším.

Čítať ďalej…

18.10.2013 napísal dš

sos

SOŠs otvorila dvere všetkým

Stredná odborná škola strojnícka – škola, ktorá hrdo nesie ocenenie ministerstva hospodárstva za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou, privítala v priestoroch teoretického a praktického vyučovania všetkých záujemcov o štúdium strojárskych, elektrotechnických, ekonomických, poľnohospodárskych odborov a odborov automobilového priemyslu.

Čítať ďalej…

15.10.2013 napísal dš

jablckovy den

Jabĺčkový deň

Dňa 7.10. 2013 prijali pozvanie predškoláci z Materskej školy Komenského ul. v Kysuckom Novom Meste od pani učiteliek a žiakov prvých tried zo Základnej školy Nábrežná v Kysuckom Novom Meste na "Jabĺčkový deň".

Čítať ďalej…

14.10.2013 napísal dš

vystava

Výstava zvierat - výsledky

V dňoch 27. až 29. septembra sa konala Okresná výstava drobných zvierat. Usporiadateľom bola Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

12.10.2013 napísal dš

zus knm

Predstavenie v ZUŠ KNM

Umenie je vynikajúcim prostriedkom komunikácie, jedinečným spôsobom vyjadrenia ľudských hodnôt.  Základné umelecké školy poskytujú základné umelecké vzdelanie. Plnia funkciu prípravy žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého, či pedagogického smeru.

Čítať ďalej…

10.10.2013 napísal dš

pozvanka

Pozvánka na čiastkové schôdze valného zhromaždenia

Výbor združenia členov bývalého urbariátu a komposesorátu obce Oškerda – Pozemkové spoločenstvo zvoláva na čiastkové schôdze valného zhromaždenia svojich členov, ktoré sa uskutočnia dňa 27. októbra 2013 o 14.30 hod. v zasadačke kultúrneho domu v Oškerde.

Čítať ďalej…

09.10.2013 napísal dš

deti

Kysucké deti na súťažiach v roku 2013

Slovenský zväz záhradkárov Republikový výbor (RV SZZ) Bratislava organizoval aj tento rok celoslovenské súťaže detí. Tak ako minulé roky sa týchto súťaži zúčastnili tiež deti z Kysúc.

Čítať ďalej…

07.10.2013 napísal dš

otvorenie csa

Slávnostné prestrihnutie pásky

V sobotu 28. septembra sa uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kysucké Nové Mesto. Počas niekoľkých mesiacov bolo vykonaných množstvo prác na kominikáciach v meste a vybudovalo sa detské ihrisko, to všetko vďaka finančným prostriedkom získaných z eurofondov.

Čítať ďalej…

06.10.2013 napísal dš

sokoliari

Sokoliari v škôlke

Dňa 2. 10. 2013 zavítal do našej Materskej školy na Ul. 9. mája v KNM pán Danko Dušan z Pezinku so svojimi cvičenými dravcami (sovami, krkavcom čiernym, myšiakom hôrnym, jastrabom, sokolom...) a predviedol všetkým deťom ich letové ukážky.

Čítať ďalej…

04.10.2013 napísal dš

vystava

Exkurzia u drobnochovateľov

Dňa 27. septembra sa deti 4., 5., 6., a 7. triedy zúčastnili organizovanej exkurzie na výstavke "Drobnochovateľov Kysúc".

Čítať ďalej…

03.10.2013 napísal dš

dravec

Operená návšteva

V stredu dňa 2.10. 2013 sa v MŠ Litovelská ul.č. 605, Kysucké Nové Mesto nieslo v duchu environmentálnej výchovy. Na školskom dvore sa rozliehali pokriky ako Bubooo, Strašidlooo, Mišooo...

Čítať ďalej…

02.10.2013 napísal dš

enviro

Environmentálna výchova v MŠ

Materská škola Komenského ulica v Kysuckom Novom Meste plní ciele Štátneho vzdelávacieho programu ISCED O – predprimárne vzdelávanie, ktorý je rozšírený o vlastné zameranie materskej školy – o environmentálnu výchovu.

Čítať ďalej…

01.10.2013 napísal dš

seniori

Seniori v divadle

Klienti zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste navštívili v posledný septembrový štvrtok Mestské divadlo v Žiline.

Čítať ďalej…