Spravodajstvo Júl 2013

30.07.2013 napísal dš

orange

Život ako maľovaný

Mesto Kysucké Nové Mesto v Dennom centre Klub 75 začína dňom 01.08.2013 napĺňať za aktívnej účasti seniorov projekt „Život ako maľovaný“. Tento projekt sa uskutoční vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Čítať ďalej…

29.07.2013 napísal dš

osobnosti

Udeľovali Cenu mesta

Dňa 27. júla 2013 o 9.00 hod. sa konalo slávnostné zasadnutie poslancov MsZ v KNM s cieľom oceniť päť osobností z nášho mesta za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ktorou sa významným spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj mesta či jeho propagáciu doma a v zahraničí. Návrhy na udelenie ceny mohla zasielať široká verejnosť. Na júnovom zasadnutí MsZ poslanci zaslané nominácie schvaľovali.

Čítať ďalej…

17.07.2013 napísal dš

cansiterapia

Canisterapia

Pes je nielen priateľom človeka, ale dokáže terapeuticky pomôcť pri fyzických, psychických i sociálnych problémoch. Dve pokojné a milé fenky nemeckého ovčiaka so svojim „psovodom“ – canisterapeutom navštívili v ranných hodinách klientov v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

16.07.2013 napísal dš

Seniori si leto užívajú

Desať našich klientov sa v stredu 03.07. 2013 vybralo na prechádzku do mesta, kde sa v tento horúci deň osviežili zmrzlinou.

Čítať ďalej…

04.07.2013 napísal dš

padakovanie

Poďakovanie

Touto cestou srdečne ďakujeme všetkým  rodičom za plodnú spoluprácu, brigádnickú a materiálnu pomoc počas školského roka 2012/13.

Čítať ďalej…

04.07.2013 napísal dš

projekty

Dva projekty na jednej škole

V priebehu poslednéhotýždňa školského roka 2012/2013 sa v Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste realizovali dva malé projekty v rámci Národného projektu KomPrax Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA.

Čítať ďalej…

02.07.2013 napísal dš

ms bud. lehota

Predškoláci MŠ v Budatínskej Lehote sa lúčili

Už od rána deti netrpezlivo očakávali tu právu chvíľu. S radosťou sa pustili do výzdoby stolov a prípravy občerstvenia, kde sa podchvíľou zastavili oddýchnuť si po „tanečných variáciách“...a nadišiel očakávaný čas.

Čítať ďalej…

02.07.2013 napísal dš

ms kamence

Rozlúčka predškolákov v MŠ Ul. 9. mája

Slávnostná rozlúčka detí 6. a 7. triedy v MŠ, Ulica 9. mája trvala 2 dni a deti majú z nej tie najkrajšie zážitky a to vďaka rodičom, Mestu KNM - nášmu zriaďovateľovi, rade školy, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, začo patrí všetkým srdečné poďakovanie.

Čítať ďalej…

01.07.2013 napísal dš

ms litovelska

Aj v MŠ Litovelská vyrástli budúci prváci

Najstarší škôlkari si pripravili pre svojich kamarátov a celý kolektív materskej školy pestrý kultúrny program, v ktorom nechýbali piesne, básne a tančeky. Na záver programu popriala p. riaditeľka všetkým budúcim prvákom veľa zdravia a úspechov v škole.

Čítať ďalej…

01.07.2013 napísal dš

ms komenskeho

Predškoláci sa lúčili s MŠ Komenského

Skončil sa školský rok 2012/2013 a s ním sa uzatvorila našim „veľkým škôlkarom“  etapa bezstarostného života stráveného v našej Materskej škole Komenského ul. v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…